نرم افزار اندروید کلوب
زهرا   , neginhazratzade

زهرا

 عدالت
زهرا   , neginhazratzade

زهرا

مطالب
فتاح بحرانی , arefedelgir
**یادم نبود که کرامت فقیر بود**

داراب 20 دی 95

یادم نبود که بـــــی انتـــــــها شـــــدم

یادم نبود کـــه چـــــون غنچه وا شدم

یادم نبود کـــه ســـــرودن گــــناه بود

یادم نبود که پای دلــم ســـوی راه بود

یادم نبود عکس خـــدا روی دوش بود

یادم نبود کودک قلبــــم خمــوش بود

یادم نبود که صـــبا می بـــــرد مــــــرا

یادم نبود کـــــه کـــــجا مــــی برد مرا

یادم نبود که قفـــس تنـــگ و تار بود

یادم نبود که دشمن من بی شمار بود

یادم نبود شـــــکل پریــــشانی دلـــم

یادم نبود بی سر و ســـــامانی دلـــــم

یادم نبود کــــه نــــجابت اســـیر بود

یادم نبود کـــه کــــرامت فــــقیر بود

یادم نبود کرکس و مـــرغان لاشـخوار

یادم نبود که روی تنم می کــند شیار

یادم نبود که هـــوا ســــرد مـی شود

یادم نبود که مرد نامــــرد می شـــود

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
ادامه
99
زهرا   , neginhazratzade
آیت‌الله بهجت (ره) :

اگر گرفتاری و حاجت داری ،
پدر و مادرت را خوشنود کن و
اگر زنده نیستند برایشان صدقه بده
چون مردگان زنده‌اند و ما توانایی
دیدنشان را نداریم
ادامه
زهرا   , neginhazratzade
زهرا 3 سال پیش
درگذشت سردار سازندگی ، یار دیرین امام و انقلاب حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی بر تمامی عاشقان تسلیت فراوان
کامنت بنویسید...
داریوش ا , atash_4
شنبه 2 اردیبهشت ، 21:54
؟؟؟
ادامه
نادر بهاری , gohary
کسی که تو را نصیحت میکند
لزوما خود کامل نیست
اما ممکن است
همان چیزی را به تو بدهد
که بدنبالش هستی
ادامه
نادر بهاری , gohary
بهترین رفتار در مقابل افکار منفی نادیده گرفتنشان است،
ادامه
زهرا   , neginhazratzade
جوانان شیعه 3 سال پیش
ادامه