نرم افزار اندروید کلوب
زهرا   , neginhazratzade

زهرا

 عدالت
زهرا   , neginhazratzade

زهرا

مطالب
زهرا   , neginhazratzade
۩۞۩♥♥(( √ میپسندم √ داغ (پست مجدد) √ کامنت )) ”°•♥♥ஜ۩۞۩ஜ

♥♥•° رسانه محبان حضرت مهدی (عج) ”°•♥♥
ادامه
99
زهرا   , neginhazratzade
ستایش خدایی که مرا دوست دارد
در حالی که از من بی نیاز است
و ستایش خدایی که با من صبور است
تا آنجایی که گویی هیچ گناهی ندارم...
ادامه
زهرا   , neginhazratzade
هیچگاه
کارهای کوچکی که برای دیگران انجام میدهید را
متوقف نکنید...

گاهی ،
آن کارهای کوچک ،
بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال میکند .

ادامه
زهرا   , neginhazratzade
اللهم عجل لولیک الفرج
پسند و پست مجدد بزنید تا دوستاتون هم ببینند
شبكه مجازی آستان نسل جدید بسته های خبری/ تحلیلی
ادامه
زهرا   , neginhazratzade
انسانها آفریده شده اند؛
که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود....!!!

اشیاء ساخته شده اند؛
که مورد استفاده قرار بگیرند...!!!

دلیل آشفتگی های دنیا این است؛
که به اشیاء عشق ورزیده می شود
و انسانها مورد استفاده قرار میگیرند...

ادامه
زهرا   , neginhazratzade
حلقه معرفت 4 سال پیش
زهرا   , neginhazratzade
زیك زاگ 4 سال پیش
ادامه
زهرا   , neginhazratzade

ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ
ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ
ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ

ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩی
ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی
یکی ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ

ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ
ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ
ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ
ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ

ﭼﻪ ﺯﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پایین
ﭼﻪ ﺍﺳﻔﻠﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ !...
ادامه