بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor

بنده ای ناشناس

  خدایامیگویندحکمت بود……….قسمت بود....... من معنی قسمت وحکمت را نمیدانم تومعنای طاقت را میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor

بنده ای ناشناس

مطالب
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor
با چه شوقی عاشقونه چشم به راه تو نشستم با تو هیچی کم نداشتم بی تو بدجوری شکستم !!!!!!!!!!!
ادامه
99
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor
تکرار بودنت غوغا می کند !!!
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor
تمام عكاسخانه های این شهر را به دنبال یك تصویر واقعی از دوستی گشته ام ......فتو شاپ بیداد میكند این روزها
ادامه
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor
تقصیر تو نیست....بنده ای بیش نبودی من خدایت كردم......!!!
بنده ای ناشناس  , moslamshohlibor
دانی كه فلك چرا میچرخد؟
نه برای تو نه برای من نام علی كه میبرم هی دور خودش میچرخد
علی علی علی...................
ادامه