محسن , mohsenfartoot

محسن

 سلام
محسن , mohsenfartoot

محسن

مطالب تصاویر 110
محسن , mohsenfartoot
نوروز در فرهنگ شیعه
از ارزش‌های عید نوروز نظافت و خانه تکانی است که مردم قبل از رسیدن سال نو تحولی در زندگی خود ایجاد می‌کنند و با خرید لباس نو تغییر ظواهر زندگی، نشاط خاصی را به زندگی خود می‌دهند.
ادامه در لینک زیر....
http://www.welayatnet.com/fa/news/88369
ادامه
99
محسن , mohsenfartoot
تصویر آلبوم از محسن 3 سال پیش

محسن , mohsenfartoot
روباه پیر را ناکام خواهیم گذاشت ...
قحطی و فلاکت همه جا را فرا گرفته، مردها و پسرها نیمه عریان بودند و تکه لباسی هم که به تنشان بود ژنده و پاره از بدن های مفلوکشان آویزان بود. به نظر می‌رسید از شدت گرسنگی به آخرین مرحله ضعف جسمانی رسیده اند..
ادامه در لینک زیر....
ادامه
محسن , mohsenfartoot
وقتی‌که پیامبر خدا(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وارد جنگ با قبیله بنی‌نضیر، شد آن‌ها با پذیرفتن واگذاری زمین‌هایشان به پیامبر از ادامه جنگ منصرف شدند و رسول‌خدا(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) هم این را پذیرفت. بدین ترتیب مقدار زیادی از زمین‌های قبیله بنی‌نضیر یهود بدون جنگ و خون‌ریزی به دست مسلمانان افتاد که این‌گونه غنائم را «فیء» می‌گویند که به‌ عنوان غنیمت به مسلمانان و جنگ‌جویان مسلمان تعلق نمی‌گیرد، لذا خداوند عالم با نزول آیه، تکلیف آن را به خود پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) واگذار کرده است «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَىٰ وَ الْیَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ [حشر/۷]
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات چیست

در روزگاری زندگی می کنیم که به برکت ماهواره ها و هجمه شبهات، بعضی مردم بسیار دقیق یا به تعبیری فرزند «دلیل» شده اند. البته جالب است این دقت و دلیل خواهی را در کارهای مثبت و واجب دارند و در مسائل دیگر، بدون منطق رها و آزاد هستند...

مطالعه بیشتر در لینک زیر.....

http://www.welayatnet.com/fa/news/87097
ادامه
محسن , mohsenfartoot
تصاویر آلبوم از محسن 3 سال پیش
محسن , mohsenfartoot
تصویر آلبوم از محسن 3 سال پیش

محسن , mohsenfartoot
تصویر آلبوم از محسن 3 سال پیش