محمد , mohamad_10_p

محمد

 اگه خدا هوامو داشت , داشته هام رو هوا نبود.....
محمد , mohamad_10_p

محمد

مطالب تصاویر 28
محمد , mohamad_10_p
محمد 10 ماه پیش
اگه خدا هوامو داشت , داشته هام رو هوا نبود.....
99
محمد , mohamad_10_p
ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ: ﺑﺎﺑﺎ ! ﻣﺎ از کجا اومدیم؟

ﭘﺪﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ...

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳؤﺍﻝ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ !

ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﻴﮕﻪ: ﺗﻮ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪی ، ﺑﻴﺎ ﺑﺸﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﮕﻢ .

ﭘﺪﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ ﻣﻔﺼﻼ ﺍﺯ روابط زناشویی، ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺣﺎملگی ﻭ ... ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻩ ....

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ: ﭘﺴﺮﻡ ! ﻭﺍﺳﻪ ﭼﻲ ﺍﻳﻦ ﺳؤﺍﻟﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪی؟
ﻣﮕﻪ ﭼﻴﺰی ﭘﻴﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ؟

ﭘﺴﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﺪﻩ : ﻧﻪ ﻫﻴﭽﻲ ﺑﺎﺑﺎ ! ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮔﻔﺖ
" ﻣﺎ ﺍﺯ لاهیجان ﺍﻭﻣﺪﻳﻢ "،
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﻣﺎ ﺍﺯﻛﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻳﻢ!!!؟
ادامه
6
3
1
 , esii2013_cloob_id
شنبه 17 مهر ، 12:21
ادامه
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 17 شهریور ، 12:07
ادامه
پریسا  فرد , parpar99
چهارشنبه 17 شهریور ، 08:52
تو هنوز درست نشدی!!!؟
ادامه
محمد , mohamad_10_p
نوشته همت برای elmira 2 سال پیش
چگونه ﯾﮏ بیشعور ﺷﻮﯾﻢ؟؟؟
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ :
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ
ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺕ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺘﺶ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﺧﯿﺴﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ !...
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ:
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
ﺑﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻣﻨﺤﺪﻡ ﺷﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ:
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﺸﻮﺍﺭ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،ﺳﺸﻮﺍﺭ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺰﻧﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﯿﺮ ﺍﺏ ﺭﻭ ﺗﻮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﺵ ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ .. ﺗﺎ ﻧﻔﺮﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ
ﮐﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﯾﺰه ﺭﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺷﻮﻧﺶ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﯼ
ﻣﻨﻬﺪﻡ ﻣﯿﺸﻪ
قسمت پنجم:
وقتی زنگ در خونه رو زدی و در رو باز کردن دوباره زنگ بزن و بگو ممنون
... در باز شد

ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺮضی نداری حالت خوبه خوبه
ادامه
کامنت بنویسید...
حسین , h.kurd
یکشنبه 10 بهمن ، 20:13
دکترت دکتر نبوده خخخ
ادامه
فاطمه , fatemh_zpo
سه شنبه 23 شهریور ، 21:50
خخخخخخخخخ
ادامه
محمد , mohamad_10_p
بزرگترین تفاوت پسرا با دخترا اینه که؟!!

پسرا واسه هم جی اف جور میکنن

دخترا بی اف همو میدزدن:)))))))))
ادامه
11
2
2
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 10 شهریور ، 17:53
ادامه
محمد , mohamad_10_p
شمارش پسرا توی باشگاه بدنسازی :

هنگام وزنه زدن :

1. یک

2.دو

3.سع

4.چاع

5.پَع

6.شیع

7.عفت

8.عشت

9.عـــوح

10.عَـــــــــــح !!..

شمارش دخترا توی باشگاه بدنسازی :

ییییییییییک....
تق....
آخخخخخخ....
ماندانااااااااااا....
کمککککککککک....
ادامه
11
5
1
دٌ؁ً؁ًخًیّ بًآ؁ً؁ًرًآ؁ً؁ًنًیّ , baran.se7en
سه شنبه 5 مرداد ، 17:27
عه فک کردی منم همینجوری میشینم نگات میکنم
ادامه
محمد , mohamad_10_p
سه شنبه 5 مرداد ، 15:31
میزنمتا
ادامه
دٌ؁ً؁ًخًیّ بًآ؁ً؁ًرًآ؁ً؁ًنًیّ , baran.se7en
سه شنبه 5 مرداد ، 15:31
درد
ادامه
محمد , mohamad_10_p
محمد 2 سال پیش
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
16
2
 , white.wolf
شنبه 9 مرداد ، 11:29
لایک داداش
ادامه
 , negar_w3900
جمعه 8 مرداد ، 20:48
لایک
ادامه
محمد , mohamad_10_p
محمد 2 سال پیش
سلام ما برگشتیم
15
3
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 30 تیر ، 12:20
قربونت فرشته خانوم
ادامه
نغمه , asi78
چهارشنبه 30 تیر ، 06:07
خوش اومدین
ادامه
 , shrtt
یکشنبه 16 خرداد ، 20:02
خوش اومدی
ادامه
محمد , mohamad_10_p
محمد 2 سال پیش
عیدو به همه ادلیستای گلم تبریک میگم ایشالا سال خوبی داشته باشید....دوستایی که به هر دلیلی امسال نیستن براشون آرزوی خوشبختی دارم
14
6
پریسا  فرد , parpar99
چهارشنبه 17 شهریور ، 15:25
عزیزم ایشالا از این به بعدش خوب باشه
ادامه
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 17 شهریور ، 12:07
اخیییی واسه منم خوب نبود ابجیه گلم
ادامه
پریسا  فرد , parpar99
چهارشنبه 17 شهریور ، 08:54
امسال برای من سال خوبی نبود اما امیدوارم برای تو و بقیه بهترینا اتفاق بیوفته
ادامه
محمد , mohamad_10_p
3 سال پیش
لامصب ساعت 9.30 شب که میشه

یه جوری تلگرام خلوت میشه انگار تلوزیون داره فیلم سوپر پخش میکنه
کیمیا دهنت سرویس......
ادامه
19
4
2
دٌ؁ً؁ًخًیّ بًآ؁ً؁ًرًآ؁ً؁ًنًیّ , baran.se7en
سه شنبه 5 مرداد ، 15:30
ادامه
محمد , mohammad_hashemi1375
پنجشنبه 15 بهمن ، 02:27
دادا
مهراوه شریفی نیا
خودش چیزی از پورن استارا کم نداره
ادامه
محمد , mohamad_10_p
جمعه 9 بهمن ، 11:02
جانم؟
ادامه
محمد , mohamad_10_p
3 سال پیش
لامصب ساعت 9.30 شب که میشه

یه جوری تلگرام خلوت میشه انگار تلوزیون داره فیلم سوپر پخش میکنه
کیمیا دهنت سرویس......
ادامه
19
4
2
دٌ؁ً؁ًخًیّ بًآ؁ً؁ًرًآ؁ً؁ًنًیّ , baran.se7en
سه شنبه 5 مرداد ، 15:30
ادامه
محمد , mohammad_hashemi1375
پنجشنبه 15 بهمن ، 02:27
دادا
مهراوه شریفی نیا
خودش چیزی از پورن استارا کم نداره
ادامه
محمد , mohamad_10_p
جمعه 9 بهمن ، 11:02
جانم؟
ادامه
محمد , mohamad_10_p
3 سال پیش
لامصب ساعت 9.30 شب که میشه

یه جوری تلگرام خلوت میشه انگار تلوزیون داره فیلم سوپر پخش میکنه
کیمیا دهنت سرویس......
ادامه
19
4
2
دٌ؁ً؁ًخًیّ بًآ؁ً؁ًرًآ؁ً؁ًنًیّ , baran.se7en
سه شنبه 5 مرداد ، 15:30
ادامه
محمد , mohammad_hashemi1375
پنجشنبه 15 بهمن ، 02:27
دادا
مهراوه شریفی نیا
خودش چیزی از پورن استارا کم نداره
ادامه
محمد , mohamad_10_p
جمعه 9 بهمن ، 11:02
جانم؟
ادامه
محمد , mohamad_10_p
تصاویر آلبوم از محمد 3 سال پیش
15
6
پریسا  فرد , parpar99
پنجشنبه 1 بهمن ، 12:59
بهله که یادمه
ادامه
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 30 دی ، 22:29
یادته؟
ادامه
پریسا  فرد , parpar99
سه شنبه 22 دی ، 11:09
عه اینااااا
ادامه
محمد , mohamad_10_p
محمد 3 سال پیش
ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته خون یارانت........ منو میگنااااااا
18
8
محمد , mohamad_10_p
چهارشنبه 30 دی ، 22:29
ادامه