محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

 خدایا شکرت...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen

محسن پسرمردادی

مطالب
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
معلممان به خط فاصله می گفت خط تیره،چون خوب می دانست فاصله ها چه با روزگار آدمها می کنند
ادامه
99
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
محسن 8 سال پیش
زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به تاخیر انداخت
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
حوصله خوندن ندارم!
حوصله نوشتنم ندارم!
این همه دلتنگی دیگه نه با خوندن کم می شه ، نه نوشتن...
دلم لمس آغوشتو می خواد ؛ فقط همین.////

ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
محسن 8 سال پیش
زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به تاخیر اتداخت
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
محسن 8 سال پیش
میان سجده سبز سحرگاهان،اگربرخاطرت رد شد خیال من،دعایم کن
محمدرضا قاسمی , nazgel
هر جا سخن از اختلاس است نام بانک صادرات ایران می درخشد,,,
ادامه
محمدرضا قاسمی , nazgel
نوشته محمدرضا برای محسن 8 سال پیش
فقط یه ایرانی میتونه...
هر چیزی که میوفته رو زمین با یک فوت ضد عفونی‌ کنه ...!
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
شبها که پلک غزل بی تو بسته می شود/ازلحظه های بی تو دلم خسته می شود/باور نمی کند دل مغرور و ساکتم/هر لحظه بیشتر به تو وابسته می شود
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
فاحشه را خدا فاحشه نکرد.آنان که در شهر نان قسمت می کنند،او را لنگ نان گذاشتند تاهرزمان که خود لنگ هم آغوشی مانده اند او را به نانی بخرند
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
محسن 8 سال پیش
سلامتی اونایی که حالشون خوبه.....ولی...گذشته شون خیلی درد می کنه...
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
تمام عمر گناه کردم وبر تکرارش اصرار.اما نه گناهانم را فاش ساخت ونه نعمت هایش را از من گرفت،پس اکر اطاعتش کنم چه می کند
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه /باخبر باش که من غرق گناهم هرشب
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه /باخبر باش که من غرق گناهم هر شب
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
نیا باران زمین جای قشنگی نیست،من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبوراست ولی سودای بلبل دارد وپروانه را هم دوست میدارد
ادامه
کامنت بنویسید...
صبح صورتی , marmar69
پنجشنبه 24 شهریور ، 20:22
اسم تو بارون حرف تو همراشه
ادامه
محسن پسرمردادی , mmoohhssen
دوچیز در این دنیا زیباست ،تماشای آسمان پرستاره و وجدانی آسوده(نیچه)
ادامه