رِوایتگر رٰاوی فَتح  , meisam063

رِوایتگر رٰاوی فَتح

  گمنامی برای شُهرت پرست­ها دردآور است،اگرنه همه اجرها در گمنامی است. [شهید سید مرتضی آوینی]
رِوایتگر رٰاوی فَتح  , meisam063

رِوایتگر رٰاوی فَتح

مطالب تصاویر 42
رِوایتگر رٰاوی فَتح  , meisam063
21 شهریور روز سینما
هنرمند باید اهل درد باشد
و این درد نه تنها سرچشمه زیبایی و صفای هنری،
بلکه معیار انسانیت است
آدم بی‌درد هنرمند نیست که هیچ،
اصلاً انسان نیست
شهید سید مرتضی آوینی
ادامه
99
20
1
21
رِوایتگر رٰاوی فَتح  , meisam063
اندیشمند فرزانه شهید مرتضی آوینی در معرفی ویژگی های هنر رایج امروزی غرب می نویسد:

هنر غربی حدیث نفس است، نه حدیث شیدایی حق، هنر غرب بیان خودپرستی انسان امروز است، هنری شیطانی است . حال آن که هنر حقیقی حدیث شیدایی حقیقت است . . . در عالم ظاهر، آفاق سحر و معجزه خیلی به یکدیگر شبیه هستند . جادوگران نیز با سحر و جادو ظاهرا کاری شبیه به معجزه انبیاء انجام می دهند اما در حقیقت فقط معجزه وجود دارد و سحر و جادو جز فریبی بیش نیست . آفاق هنر رحمانی و هنر شیطانی نیز خیلی به یکدیگر شبیه هستند اما جز اهل حق کسی آن دو را از یکدیگر تمیز نمی دهد . تمدن غربی در جستجوی بهشت زمینی است . سیر تاریخی هنر در غرب با غایتی این چنین طی شده است و در هر یک از ادوار قالب هایی که برای کار هنری اتخاذ شده لاجرم مظهر همان روح تاریخی است که آن دوره را از سایر ادوار متمایز می سازد
ادامه
26
4
21
رِوایتگر رٰاوی فَتح  , meisam063
https://telegram.me/joinchat/Bc9Yqjyrb-K4qatOr8uPqQ
ادامه
117
11
122