مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

 چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جبران کند...
مهرنوش , mehrnooshother

مهرنوش

مطالب
مهرنوش , mehrnooshother
چه دوستی پاکی دارند کفشها
هر کدام که گم شوددیگری را آواره خودش می کند...!
ادامه
99
مهرنوش , mehrnooshother
یک لحظه گـوش کـن خـدا جـدی میگم نه شکوه است نه گلایه،
دراین دنــیا،حـالِ خـیلی هـا اصـلأ خـوب نیـست!
یک دسـتی بـه زندگیـشان بکـش لـــــــطفأ...

ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
می روم ،بر می گردم ،می ایستم
واژه ای ویران گرتر از "وداع "نخوانده ،نشنیده ،نگفته ام.

سیدعلی صالحی
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother

از همین درختی که دوباره سبز شده است

از همین خورشیدی که مهربان تر شده

و از همین بارانی که گاه و بیگاه می بارد

می شود فهمید ،

خدا هنوز هم حواسش به ما هست
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چهارشنبه سوری مبارک
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
رنجشــــی نیســــت

آدمهـــــا همـــین اند...

خـــوبند ولــــی فــــراموشکـــار

مــــی آیند،

مــــی مــانند،

مـــی رونــــد،

مثل مســافـــران کاروان ســــرا

مثل ازدحـــام بـــی انتهـــای یــک خیــابان

...

کســـی بـــرای بودن نیــامــده و قــرار نیســت بیــاید
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
دلتنگ توام،

و غروب مرا می خواند

چنگ می زنم آسمان را

هوای زمین چه دلگیر است

دلم می خواهد باران ببارد

و خستگی را از خاطرم بشوید

من هنوز به زمین خو نگرفته ام

فاصله ها تکرار می شوند

هر روز...

و من خسته از تکرارها

دلتنگ توام...
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
آدم ها می آیند

زندگی می کنند

میمیرند و میروند...

اما فاجعه زندگی تو

آن هنگام آغاز می شود که

آدمی میرود اما نمیمیرد

میماند...

و نبودش در بودن تو

چنان ته نشین می شود که

تو میمیری در حالی که زنده ای...
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
دلم روزهای خوب می خواهد...

روزهایی که آرزو می شوند

روزهایی که یک عمر انتظارش را می کشی

روزهایی که مثل سایه می آیند و می روند

دلم یک روز سفید با رگه هایی از نور می خواهد

روزهایی که انتهایش یک شب روشن باشد

یک روز پر از لبخند

یک روز پر از آرامش

یک روز پر از تو...

یک روز بدون استرس

یک روز پر از مداد رنگی...
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
تقصیر برگ ها نیست ...

آدم ها همینند ....

نفس میدهی ....

له ات میکنند ...
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
غیبت دانش‌ آموزان در 27 و 28 اسفند موجه است
وزیر آموزش و پرورش: غیبت دانش‌ آموزان در 27 و 28 اسفند موجه است
وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده 27 و 28 اسفندماه کارمندان می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، لذا دانش‌آموزان چنانچه در این دو روز غیبت داشته باشند غیبت آنها موجه است و خیلی سخت نمی‌گیریم. به گزارش ایسنا، حمید‌رضا حاجی‌بابایی درهمین رابطه افزود: هیات دولت هیچ‌گونه تصمیمی برای تعطیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اتخاذ نکرده و مدارس در روزهای پایانی سال دایر است اما غیبت دانش‌آموزان نیز موجه خواهد بود. منبع: همشهری آنلاین
ادامه
کامنت بنویسید...
مهرنوش , mehrnooshother
دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا به کجا ؟! معـلـوم است ، به در خانه تو !
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother


عـشـق هایت را مثل
کـانـال تـلـویـزیـون عـوض مـی کـنـی
و افـتـخـار می کـنـی،
که عشق برایت این چنین است !
و مـن مـی خـندم …
به برنامه هایی که هیچکدام ،
ارزش دیدن ندارند . . .
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
بیا جایمان را عوض کنیم ...شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند !این بارتو شعر بگوتا من برایت عاشقی کنم !.!.!
ادامه
مهرنوش , mehrnooshother
لاک غلط گیر را برمیدارم

و تو را از تمام خاطراتم پاک میکنم!

تو غلط اضافی زندگی ام بودی شک نکن
ادامه