مهرنوش  , mehrnooshother

مهرنوش

 چیزهایی هست که :‌از دست رفتنشان را هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جبران کند...
مهرنوش  , mehrnooshother

مهرنوش

مطالب
مهرنوش  , mehrnooshother
11 ماه پیش
بهترین مدافع هرکسی مادرشه
مادر نداشته باشی بی دفاع ترین آدم دنیا میشی...
ادامه
99
علی  ممبینی , addtrd
نوشته علی برای مهرنوش 1 سال پیش
سلام تولدوعیدت مبارک شمع رابیارکیک تولدبیارتولدتولدتولدت مبارک بیاشمعهاروفوت کنم
ادامه
کامنت بنویسید...
مهرنوش  , mehrnooshother
دوشنبه 6 فروردین ، 02:49
ممنونم
ادامه
مهرنوش  , mehrnooshother
مردم به ما کاری ندارند !

حتی وقتی که پدر و مادرِ ما هستند

مردم به اهمیت و نقشی که ما در زندگی آنها داریم کار دارند !

و در موردِ مردمانِ غریبه هم باید بدانیم که مرده و زنده من و شما برایِ آنها فرقی نمی کند
بنابراین این همه اعتنا کردن به قضاوت و نظرِ دیگران اشتباهِ بزرگی است
ما نباید مانند چِشم زندگی کنیم یعنی اینکه همه را ببینیم غیر از خودمان .

شما تصمیم می گیرید و یک چیزی را درست می دانید پس بر همان مبنا عمل کنید قرار نیست که بقیه با شما موافق یا مخالف باشند و نظرِ موافق یا مخالفِ آنها برای شما اهمیتی داشته باشد

بعلاوه مردم باید خیلی بدبخت و بیمار و بیکار باشند که سراغِ من و شما بیایند تا بگویند که این کار تو درست است یا غلط و اگر کسی تا این حد بیمار و بدبخت و ابله و بیکار است که زندگی خودش را وقت و انرژی اش را صرفِ من می کند پس نظر و قضاوتِ او درباره من چه اهمیتی خواهد داشت
ادامه
مهرنوش  , mehrnooshother
مهرنوش 1 سال پیش
از ره بدر شدم