نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan

خبرنگار مهرزنجان

خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan

خبرنگار مهرزنجان

مطالب تصاویر 4
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
محمدرضا عارف با بیان اینکه فعالیت بنیاد امید ایرانیان بیشتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا می کند افزود: بنیاد امید ایرانیان هیچ هدف سیاسی را دنبال نمی کند.
ادامه
99
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
معضل رانندگی بد و نداشتن فرهنگ رانندگی امری است که در بیشتر شهر های ایران از جمله زنجان وجود داشته که پلیس فقط به جریمه نویسی و کسب در آمد از آن می پردازد.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
در سال تحصیلی 94-95 کتب مقطع پیش‌دانشگاهی در زنجان به صورت اینترنتی تهیه و توزیع می‌شود.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
پایگاه خبری تحلیلی مهر زنجان پوستر" خواست دشمن دو دستگی بین مردم" را با استفاده از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی‏ در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى منتشر کرد.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
پایگاه خبری تحلیلی مهر زنجان پوستر "سیاست های ایران در مقابل دولت مستگبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد"را منتشر کرد.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
به مناسبت سفر وزیر امور خارجه فرانسه"لوران فابیوس" به ایران پوستر" لوران فابیوس؛ عامل ورود ایدز به ایران " توسط پایگاه خبری تحلیلی مهر زنجان منتشر شد.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan


در مرکز هر شهری مکان خاصی وجود دارد که شهره خاصی در میان مردمان آن مرزو بودم دارد، در شهر زنجان نیز سبزه میدان مرکز شهر تلقی می شود.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
ورزشگاه 15 هزار نفری زنجان که جزو طرح های"مهر ماندگار" زنجان می باشد نزدیک به یک دهه است که تکمیل نشده است.

به گزارش مهرزنجان ،آوزاه شهر زنجان در تخریب اماکن و رها کردن آن برای نسل های بعد برای همگان امری است آشنا که یک شهروند زنحانی حتی با شنیدن عمری طولانی برای پروژه های نیمه تمام در شهر خود آن را امری طبیعی می پندارد.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan

خبرگزاری ایرانا در بروز رسانی امروز خود خبری بر روی خروجی سایت خود قرار داده است که تیترش قابل تامل و بحث برانگیز است!
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan


شب قدر یکی از پرفصیلت ترین شب های ماه مبارک رمضان است که در آن مردم نیازهایشان را به سوی خدا برده و طلب بخشش می کنند.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
بعد از پیروزی تاریخی ایران مقابل والیبال آمریکا امیر جعفری و رضا داود نژاد به رختکن تیم ملی والیبال رفتند و با سعید معروف و محمد موسوی عکس گرفتند این متن و عکس را موسوی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری ما باشید www.mehrezanjan.ir بچه های زنجان و خبرنگارا منتظریم
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ :
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻭﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎﯼ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ‌ ﺷﺎﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﮔﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎﻥ ﺷﺮﻓﯿﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﮔﺮﺍﻣﯽﺷﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﯾﮏ - ﭼﻄﻮﺭ ٦ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ؟
ﺩﻭ - ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ؟ ! ؟
ﺳﻪ - ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
ﺍﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ،
ﮔﻢﺍﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !!
ﭼﻬﺎﺭ - ﭼﻪ ﻭﺭﺩﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ٦ ﻣﺎﻩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﺭﻧﮓ ‏( ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ‏)
ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ ؟
ﭘﻨﺞ - ﻣﯽﺁﯾﯿﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ .
ﻣﺎﻧﻔﺮﺩ ﺷﻔﻦ ‌ﻫﺎﺧﻦ .
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه قطع یارانه پردرآمدها را مشخص کردند.
ادامه
خبرنگار مهرزنجان , mehrezanjan


خودرو رانندگانی که در روزهای پایانی سال به ویژه چهارشنبه آخر سال برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند بدون هیچ اغماض برابر مقررات و ضوابط از سوی پلیس توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد
ادامه