, mehrbod1388

mehrdad

  , mehrbod1388

mehrdad

مطالب
  , mehrbod1388

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .
کلیدهای این تغییر عبارتند از :
کلید اول: خواستن
كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
كلید چهارم: عمل کردن
به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.
ادامه
99
  , mehrbod1388

هیچ چیزی در یک
رابطه زیباتر از این نیست
که دوطرف یکدیگررا
فقط وفقط بخاطر ،
خود حقیقی شان
دوست داشته باشند،،،
فارغ از بدی هاشان ،
فارغ از جنسیت شان ،
فارغ از زیبایی ظاهریشان

ادامه
کامنت بنویسید...
 آمینا  , aaminpiri
دوشنبه 5 آذر ، 19:06
خیلی قشنگه
کاش واقعا همینجوری بود
ادامه
یگانه بهاری , yegane_baharei
جمعه 2 آذر ، 23:49
لایک...
ادامه
  , mehrbod1388
عشق از دیدگاه مولانا

ای که می پرسی نشان عشق چیست ؟
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست.

عشق یعنی مشکلی اسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی.
در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر
عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش
عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری اب را ، بر تشنه تر
عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده
عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی
هر کجا عشق اید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود....
ادامه
کامنت بنویسید...
محسن امیری , zayrbdc
سه شنبه 6 آذر ، 14:13
عشق یعمی سوحتن و ساختن و دم نزدن
ادامه
شاه بلوط درختی , chestnut
دوشنبه 5 آذر ، 13:56
عالیه
ادامه
خدایا کمکم کن  , sira1372
دوشنبه 5 آذر ، 13:25
عشق یه طرفه خیلی سخته داشتنش
ادامه