مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

 من مه گرفتن جاده رو دوست دارم - این دلخوشی های ساده رو دوست دارم - تو هر کجای شهر اجاقی روشنه - این برگ دیگه ای از راز بودنه
مهران فرزانجو , mehran29f

مهران فرزانجو

مطالب
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران 7 سال پیش
آمده نوروز در ایران زمین/خاک ما شد رشک فردوس برین-بوی نارنج و ترنج و عطر بید/می توان از تربت حافظ شنید
99
مهران فرزانجو , mehran29f
نوروز
آمد از سر فصل زیبای بهار       نوبهاران خنده زد بر سبزه زار
عید نوروزی رسید از آسمان      از سفر آمد پرستو نغمه خوان
 
باز شد چشم بنفشه بر بهار      زرد و نیلی در کنار چشمه سار
بخت اگر خواب است بیدارش کنید      عاشقانه باز دیدارش کنید
 
آمده نوروز در ایران زمین      خاک ما شد رشک فردوس برین
بوی نارنج و ترنج و عطر بید      می توان از تربت حافظ شنید
 
باز شد چشم بهاران بر خزر      شد صدف ها خانه در و گهر
دشت ارژن باز هم بیدار شد      از شقایق دامنش گلنار شد
 
قاصدک آمد که مهمان آمده      بوی نرگس های ایران آمده
خاک من ای قبله گاه عاشقان      نوبهارانت همیشه جاودان
 
رود هایت پر خروش و بی قرار     کوه هایت سر بلند و استوار
بند بند ما همه از خاک توست      تار و پود ما ز خاک پاک توست
 
آمده نوروز در ایران زمین      خاک ما شد رشک فردوس برین
بوی نارنج و ترنج و عطر بید      می توان از تربت حافظ شنید
 
خون پاک عاشقی در جان ماست      ریشه این عشق در ایران ماست
هموطن نوروز تو پیروز باد      ای وطن هر روز تو نوروز باد
 
هموطن آمد دوباره نوبهار     شد سراسر خاک ایران لاله زار
شد فلک از باد نوروزی جوان      باز کرده چتری از گل ارغوان
 
آسمان برداشت زیر ابروی عشق      پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق
بخت اگر خواب است بیدارش کنید      عاشقانه باز دیدارش کنید
 
نو بهاران خنده زد بر کوهسار      پونه زاران شد کنار چشمه سار
قطره شبنم به برگ گل چکید      شانه زد باد بهاران زلف بید
 
دامن ایران ز گل سرشار شد      ای عزیزان موقع دیدار شد
بعد از این هر روز بهتر روز ما      جاودانه تا ابد نوروز ما
 
آمده نوروز در ایران زمین      خاک ما شد رشک فردوس برین
بوی نارنج و ترنج و عطر بید      می توان از تربت حافظ شنید
 
خون پاک عاشقی در جان ماست      ریشه این عشق در ایران ماست
هموطن نوروز تو پیروز باد      ای وطن هر روز تو نوروز باد
ادامه
مهران فرزانجو , mehran29f
مهران 7 سال پیش
سال نو مبارک
مهران فرزانجو , mehran29f
7 سال پیش
ادامه
4
3
ﻣﺮﯧﻢ مهدوی , maryam_mahdavii
شنبه 27 اسفند ، 08:16
هم باحال بود، هم زیبا
ادامه
حسنا سامت , hosna_st1991
جمعه 26 اسفند ، 13:56
zibaa
ادامه
پیام  , mosafer_1363
جمعه 26 اسفند ، 13:38
وای چقدر با حاله
ادامه