مریم ناناز , maryam__1370

مریم ناناز

 بامن راه بیا، با من راه بیا، برای تو از بیراهه های زیادی گذشتم
مریم ناناز , maryam__1370

مریم ناناز

مطالب
مریم ناناز , maryam__1370
مریم 1 سال پیش
بامن راه بیا، با من راه بیا، برای تو از بیراهه های زیادی گذشتم
99
مریم ناناز , maryam__1370
گلبرگ 2 سال پیش
ادامه
22
1
4
مریم ناناز , maryam__1370
بیزارم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که
تو را فرو بریزند !
تا تو را انکار کنند !
تا از رویـــت رد شـــوند
ادامه
18
3
2
مریم ناناز , maryam__1370
مورد داشتیم دختره رفته تو گوگل سرچ کرده :

اسم اون پسری که نزدیک مدرسه مون مغازه داره چیه؟!!

گوگل جواب داده برو درستو بخون

دو شنبه امتحان فارسی داری با اون سیبیلات!:
ادامه
11
4
5
مریم ناناز , maryam__1370
گلبرگ 2 سال پیش
ادامه
17
1
4