نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
می گل منصوری , mahta_222

می گل منصوری

 زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست...
می گل منصوری , mahta_222

می گل منصوری

مطالب تصاویر 1
می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
شغل : مهندسی آب- سازه های آبی

تحصيلات : فوق ليسانس

99
کامنت بنویسید...
سید مهدی , navasar
یکشنبه 27 فروردین ، 09:11
موفق باشید و سر بلند
ادامه
می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
شغل : دانشجوی دکترای اصلاح نباتات

می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
شغل : دانشجوی دکترای اصلاح نباتات

می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
شغل : دانشجوی دکترای اصلاح نباتات

تولد : 5/اردیبهشت/1367

می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
تولد : 5/اردیبهشت/1365

می گل منصوری , mahta_222
می گل اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
شغل : دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی

می گل منصوری , mahta_222
می گل 5 سال پیش
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
سلام دوستان به حمد الهی در مقطع دکتری پذیرفته شدم و فکر نمیکنم من بعد فرصت آمدن به کلوب برام پیش بیاد. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. بدرود...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
خدایا هیچ حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
خدایا هیچ حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزذیک تری...
کامنت بنویسید...
سعید جوان , saeidd1367
شنبه 18 خرداد ، 12:51
++++++++
ادامه
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
اینجا به جز دوری تو، چیزی به من نزدیک نیست...(به عشق دوستان عزیزم برگشتم)
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
..........
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی...