نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
می گل منصوری , mahta_222

می گل منصوری

 زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست...
می گل منصوری , mahta_222

می گل منصوری

مطالب تصاویر 1
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
سلام دوستان به حمد الهی در مقطع دکتری پذیرفته شدم و فکر نمیکنم من بعد فرصت آمدن به کلوب برام پیش بیاد. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. بدرود...
99
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
خدایا هیچ حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزدیک تری...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
خدایا هیچ حواست هست؟! صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی می آید که تو از رگش به من نزذیک تری...
کامنت بنویسید...
سعید جوان , saeidd1367
شنبه 18 خرداد ، 12:51
++++++++
ادامه
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
اینجا به جز دوری تو، چیزی به من نزدیک نیست...(به عشق دوستان عزیزم برگشتم)
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
..........
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی...
می گل منصوری , mahta_222
می گل 8 سال پیش
سلام دادااااااااااااااااااااااش...(:
  کامنت بنویسید...
  امید متین , sossh
  دوشنبه 16 اردیبهشت ، 21:18
  سلام کیوان جونم
  ادامه
  می گل منصوری , mahta_222
  می گل 8 سال پیش
  بفهم تا ایمان بیاوری و ایمان بیاور تا بفهمی........ " آگوستین"
  کامنت بنویسید...
  امید متین , sossh
  پنجشنبه 12 اردیبهشت ، 00:52
  like
  ادامه
  می گل منصوری , mahta_222
  پنجشنبه 12 اردیبهشت ، 00:44
  کار خاصی ندارم که
  داشتم تو کلوپ ها می گشتم
  ادامه
  می گل منصوری , mahta_222
  پنجشنبه 12 اردیبهشت ، 00:43
  خودتم که نامرئی بودی!!!
  وقتی تو خاموشی منم خاموشم دیگه
  ادامه
  می گل منصوری , mahta_222
  می گل 8 سال پیش
  I LoVe YoU*