ااا  , m0raba

ااا

ااا  , m0raba

ااا

مطالب
ااا  , m0raba
ااا 8 سال پیش
عشق خطای فاحش یک فرد...در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدمهای معمولی است!
99
ااا  , m0raba
ااا 8 سال پیش
][انقدرّ دِلَم گرفـته..که میترسـسم...تا صبـ ح...دیگه دل نموندهـ باشه ـه واسمٌ][
ااا  , m0raba
ااا 8 سال پیش
پروِآز را به خ ـآطرـر بسپآآر...پرندِه مردنی است!
ااا  , m0raba
ااا 9 سال پیش
..}{.. بس که لبریزم از تو... ..}{..