مبینا   , kimia0007

مبینا

 Mezarda Yaşam
مبینا   , kimia0007

مبینا

مطالبدوستان 574
بابک امیدی , baback45
H̲̅]♥[̲̅̅A̲̅]♥[̲̅̅P̲̅]♥[̲̅̅P̲̅]♥[̲̅̅Y̲̅]♥[̲̅̅B̲̅]♥[̲̅̅I̲̅]♥[̲̅̅R̲̅]♥[̲̅̅T̲̅]♥[̲̅̅H̲̅]♥[̲̅̅D̲̅]♥[̲̅̅A̲̅]♥[̲̅̅Y̲̅

♫♫♫ تــَ ـفــَ ـلــُ ـدِتــْ ـ مبــ ـآ وْ رَ ڪــْ ـ ♫♫♫ :

تولدت مبارک
ادامه
99
5
1
مبینا   , kimia0007
سه شنبه 8 آبان ، 12:20
ممنون
ادامه
مبینا   , kimia0007
من جـــایی نرفتـــم
تنها گوشـــه‌ای
از خـــودم نشستــه‌ام
همـــــین…..!
ادامه
29
3
11
مبینا   , kimia0007
عشق برای مردها
همچون یک زخم عمیق می ماند ؛
به همین دلیل ، بی آنکه چراییش را بدانند ،
از کسی که بیشتر از همه دوست دارند ، می گریزند !
آنها از این زخم می هراسند ؛
این دست خودشان نیست که بی دلیل ،
همه چیز را ول میکنند و می روند...
ادامه
مبینا   , kimia0007
اگه بچه داشتم، پسر یا دختر،
ازش نمیپرسیدم : "مشقهاتو نوشتی یا نه؟"
میگفتم: "خوب عشق کردی؟"
و اگه احیانا هنوز این کارو نکرده بود، فحش بارونش می کردم.
بهش می گفتم: "پس منتظر چی هستی؟
منتظری همه ی دندونهات بریزه؟ ها؟
چی فکر کردی؟ فکر کردی عمرِ نوح داری؟
پس کی می خوای شروع کنی؟ کی؟
وقتی بازنشسته شدی؟ وقتی نصف عمرت هدر رفت؟
محضِ رضای خدا بجنب! برو جلو اگه دلت لرزید!
منتظر نشو! امروز که داری زندگی میکنی.
فردا شاید یه بمب یه راست بیفته رو کله ت...
وقت داره به سرعت میگذره...
نکنه بی عشق، سقط شی! برو پیِ عشق!
آدمهایی که توی زندگی، درباره ت قضاوت می کنن، محرومن.
مثلِ اونها نباش و زندگی کن!
زندگی کن! حساب کتاب نکن...
ادامه
11
1
4