کامران نرجه , kamrannarjeh

کامران نرجه

 با کمال احترام منتظر دریافت دیدگاه های شما در مورد رویدادهای اقتصادی هستم
کامران نرجه , kamrannarjeh

کامران نرجه

مطالب تصاویر 24دوستان 33
کاج سبز , kajesabz
تولدت تون مبارك آقا نرجه گرامی
با آرزوی بهترین ها برای شما ...

ادامه
99
  کامنت بنویسید...
  کامران نرجه , kamrannarjeh
  سه شنبه 12 شهریور ، 18:27
  متشکرم شرمنده ام کردی
  ادامه
  کامران نرجه , kamrannarjeh
  مژده به دوستداران مطالب تخصصی در حوزه حمل و نقل و لجستیک
  ماهنامه "چهارراه" به سردبیر کامران نرجه حاوی مطالب متنوعی در مورد حمل و نقل چندوجهی، لجستیک ، زنجیره تامین ، حمل دریایی ، ریلی ، جاده ای، هوایی، درون شهری و گردشگری منتشر شد
  ادامه
  کامران نرجه , kamrannarjeh
  پنجمین شماره از ماهنامه " چهارراه" به سردبیری کامران نرجه منتشر شد
  ادامه