سجاد   , jogobango

سجاد

سجاد   , jogobango

سجاد

مطالب تصاویر 1
سجاد   , jogobango
سجاد اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 5 سال پیش
کتاب : تولستوی ، چخوف، داستایوسکی، گورکی، مارکز، کامو، شاو، اشتاینبک،احمد محمود، فصیح .... و در زمینه : جامعه شناسی روانشناسی سینما تاریخ هنر سیاست

99
کامنت بنویسید...
رژینا  , barmani
شنبه 20 تیر ، 14:21
http://www.cloob.com/cheirman_assistant
ادامه
سجاد   , jogobango
سجاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
اطلاعات اضافي : نه دیگه این یکی رو اصلاً پاک نمیکنم هر چه باداباد درود بر انیشتن خانم باز ترین دانشمند دنیا فردوسی چاخان ترین نویسنده دنیا پوتمکین پفیوزترین و متظاهرترین آدم تاریخ ماری کوری راستگوترین زن تاریخ مارکی دو ساد فهمیده ترین انسان ثری و ثریا فروید روانی ترین روانشناس تاریخ لنین و استالین ابله ترین مفسران سوسیالیزم نیچه باهوشترین فیلسوف احمق تاریخ جناب ... موهومی ترین مرد تاریخ آدم گناهکارترین آدم تاریخ هیتلر محجوبترین و پاستوریزه ترین خونریز هستی ملکه کاترین کبیر حشری ترین زن تاریخ مارکس فقیر ترین اقتصاددان تاریخ کریستوفر کلمب نادان ترین کاشف زمانه و درود بر تو ای بیکارترین انسان دنیا خیلی از افراد ایراد میگیرن نسبت به توصیفاتی که نسبت به این شخصیتها کردم و متاسفانه افرادی هم ایراد میگیرن که ادعا میکنن تخصص دارند در این زمینه. عزیزان لطفا عصبانی نشید این زاویه دید منه، جوری که حسشون کردم معرفیشون کردم، قرار نیست دید من مثل دید رسمی معرفی شده در بقیه دنیا باشه، ضمنا کسی هست اینجا توضیح بده که آیا شخصیتهای شاهنامه فردوسی از کجا نشات گرفتند ؟

کامنت بنویسید...
  , pg_mr
پنجشنبه 14 دی ، 15:26
قابل تامل
ادامه
یانیک کیشی قیزی , bolghia
شنبه 25 دی ، 19:07
یوخ
ادامه
سجاد   , jogobango
شنبه 25 دی ، 19:05
یانیک کیشی قیزی چه شود !!! هم ترکی هم ارمنی ؟
ادامه