سارا طلایه , jesika1988

سارا طلایه

سارا طلایه , jesika1988

سارا طلایه

مطالب
سارا طلایه , jesika1988
همه چیز را
و تو را نیز
از دست داده ام

حالا
بی پرواتر شعر می خوانم
به نام تو
برای خودم !
ادامه
99
کامنت بنویسید...
آخرین انسان , the.end.human
شنبه 27 شهریور ، 11:02
سلام مهتابم؟
ادامه
آزاد رود  , azad_444
شنبه 27 شهریور ، 04:07
از وقتی که تورا دارم و همه را از دست داده ام .......................بی پروا ترین انسان دنیام.
ادامه
آزاد رود  , azad_444
شنبه 27 شهریور ، 04:06
سلام مهتابم
ادامه
سارا طلایه , jesika1988
سارا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
درباره من : لطفا به من نزدیک نشو ! خیلی فاصله بگیر ازمن ! به اندازه قد یک جنازه متحرک ! به اندازه سنگینی یک روح ! واحدش را نمی دانم ! متر ! سانتی متر ! به اندازه یک تن خاطره فاصله بگیر ! به اندازه دهها لیتر اشک فاصله بگیر ! دور شو ! با سر عت هزار متر خاطره در ساعت ! دور شو ازمن ! با شتاب لحظه هایی که برای ابد ساکت شدند فاصله بگیر ! روحم زخمیست...

کامنت بنویسید...
آزاد رود  , azad_444
شنبه 27 شهریور ، 04:08
کمی مهربانتر
ادامه
وحدت درگاهی , 09194269662
جمعه 18 تیر ، 04:20
آنقدر دورم کردی از خود . گر یک قدم بردارم می افتم در خلا.
ادامه
برباد رفته , sostanoongif
شنبه 19 دی ، 05:35
هزار متر بر ساعت یعنی یک کیلومتر بر ساعت خب خیلی کمه
ادامه
سارا طلایه , jesika1988
من چیز زیادی از دست ندادم با رفتنت !

کمی دلم شکست ، شب ها گریه کردم . یادگارش سردرد هرشبم شد!

یکم از آرام زندگی کردن فاصله گرفتم!

چیز زیادی نشده باور کن !

تو بیشتر از من باختی !

تو عاشق ترین قلب دنیا را باختی !
ادامه
کامنت بنویسید...
آزاد رود  , azad_444
شنبه 27 شهریور ، 04:16
اتفاقا هر چه سعی میکنم ........نمیخواد برنده بشه . میخواد هر دو ببازیم
ادامه
سارا طلایه , jesika1988
شنبه 27 شهریور ، 04:12
ادامه
آزاد رود  , azad_444
شنبه 27 شهریور ، 04:09
بسیار زیبا
ادامه
سارا طلایه , jesika1988

با فنجانی " چای " هم می توان

" مست "

شد، اگر

کسی که باید باشد ، " باشد " ...!
ادامه
کامنت بنویسید...
حمید محمدی , 92radin92
جمعه 18 تیر ، 10:40
اگه شراب بریزی به جای چایی،بله
ادامه
وحدت درگاهی , 09194269662
جمعه 18 تیر ، 04:24
عاشقان را خونشان سر مست کند . چایی هم بهانه است .
ادامه
غزال بانو , masalbanoo
شنبه 12 دی ، 09:31
اوهوم
ادامه
سارا طلایه , jesika1988
سـال ها دویــده ام ...

با قـلبــی مـعلـق

دیگر طاقـت رویـاهـایــم را نـدارم

دلـــم رسیــــدن می خـــواهـد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
عاشق گمنام  , gomnam.tanha
دوشنبه 7 دی ، 18:02
+
ادامه
ناصر رنجبر , nasi_rjr
یکشنبه 2 فروردین ، 22:08
like
ادامه
سیروانــــــ بهاریــ , sirvan243
شنبه 2 اسفند ، 01:32
+++
ادامه