مینا حسینی , hosini31

مینا حسینی

 ی چشم به ساعت،ی چشم به راهه،تو تاریکی شب، امیدم ب ماهه!حریم چشاتو ب دنیا نمیدم،ب قلبت رجوع کن واسه دلیلم....
مینا حسینی , hosini31

مینا حسینی

مطالب
مینا حسینی , hosini31
مینا 9 سال پیش
آن سوی دلتنگی ها خدایی است که داشتنش جبران همه نداشتن هاست...
99
مینا حسینی , hosini31
مینا 9 سال پیش
شایداین جمعه بیاید.....شاید.......