درآمد دلاری  , hoseinbe

درآمد دلاری

 سلام دوستان با این سایت سرمایه گذاری و استخراج دوج کوین خیلی مطمئن و پردرآمد است https://www.mrdigicoin.eu/?page_id=29&sponsorid=20126
درآمد دلاری  , hoseinbe

درآمد دلاری

مطالب تصاویر 5دوستان 87
درآمد دلاری  , hoseinbe
درآمد دلاری اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
درباره من : .........................دلم گرفته......................... .....دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون..... ........تو زندگیم چقد غمه دلم گرفته از همه........ ........ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم........ ..امشب از اون شباست که من دوباره دیوونه بشم.. .امشب از اون شباست که من دلم می خواد داد بزنم. .....از این همه در به دری به لب رسیده جون من..... *** به داد من نمی رسه خدای آسمون من***

پيام ضروري : دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم … آنچه بعضی ها در سینه دارند کاروانسراست ؛ نه دل …

99
درآمد دلاری  , hoseinbe
درآمد دلاری اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
درباره من : .........................دلم گرفته......................... .....دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون..... ........تو زندگیم چقد غمه دلم گرفته از همه........ ........ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم........ ..امشب از اون شباست که من دوباره دیوونه بشم.. .امشب از اون شباست که من دلم می خواد داد بزنم. .....از این همه در به دری به لب رسیده جون من..... *** به داد من نمی رسه خدای آسمون من***

پيام ضروري : دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم … آنچه بعضی ها در سینه دارند کاروانسراست ؛ نه دل …

درآمد دلاری  , hoseinbe
درآمد دلاری اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 سال پیش
درباره من : .........................دلم گرفته......................... .....دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون..... ........تو زندگیم چقد غمه دلم گرفته از همه........ ........ای روزگار لعنتی تلخه بهت هر چی بگم........ ..امشب از اون شباست که من دوباره دیوونه بشم.. .امشب از اون شباست که من دلم می خواد داد بزنم. .....از این همه در به دری به لب رسیده جون من..... *** به داد من نمی رسه خدای آسمون من*** [url=http://www.andyhoppe.com/] [img]http://c.andyhoppe.com/1391767152[/img] [/url]

پيام ضروري : دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم … آنچه بعضی ها در سینه دارند کاروانسراست ؛ نه دل …

اطلاعات اضافي : سردم که می شود تمام ِ اجاق هایِ جهان برایم عشوه گری می کنند اما من تصمیم خودم را گرفته ام برایِ گرم شدن باید که تا آخر عمر دنبال دست هایِ تو باشم . . .