هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98

هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی

هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98

هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی

مطالب
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98
کـــاش

بمیــــرم خـــدایـــا

رد پــاهــایـــم را پــاکــــ مــی کنــــم

بــه کســـی نگــــوییـــــد

مـــن روزی

در ایـــن دنیــا بــــودم ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98
یکشنبه 3 دی ، 23:42
ممنـــون
ادامه
  , saeedsmart
یکشنبه 3 دی ، 23:39
عالی
ادامه
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98
سه شنبه 28 آذر ، 08:37
ادامه
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98
 خدایا میشه کادوی روز تولد امسالم ی ربان مشکی کنار عکسم باشه…خیلی خستم!!
کامنت بنویسید...
هـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ تــی  , hasti_98
جمعه 8 تیر ، 16:28
,
ادامه
سوشیانس ایرانی , mobarezirani110
سه شنبه 1 خرداد ، 08:01
الله اله مسین ، بولار نه سوزدی
ادامه
هشت  , hiyouhi
جمعه 21 اردیبهشت ، 09:34
خیر..یعنی نه
ادامه