حامد شمالی , hamed_mmt

حامد شمالی

 چقدر زمان زود میگذره
حامد شمالی , hamed_mmt

حامد شمالی

مطالب
حامد شمالی , hamed_mmt
حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند و هر یک می گفت: این زمین از آن من است.
نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند.
حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید!
گفتند : چه می گوید ؟
گفت: می گوید هر دو از آن منند !

(امید)
ادامه
99
کامنت بنویسید...
خبر جالب خبر داغ، ولرم و تبادل اطلاعات , ebi_tanhaa
سه شنبه 21 خرداد ، 09:09
قیامته
ادامه
مرضیه  , mzalipour
پنجشنبه 3 اسفند ، 14:07
زیباست
ادامه