فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz

فکرپرواز موفقیت

 سلام،این تصویر رو هدیه میکنم به شما(اگه نتونستید ببینیدش به این آدرس برید:http://www.fekreparvaz.com/?page_id=855)
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz

فکرپرواز موفقیت

مطالب تصاویر 10
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
فکرپرواز 2 سال پیش
سلام،این تصویر رو هدیه میکنم به شما http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4951/14852173.jpg
99
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
فکرپرواز 2 سال پیش
سلام دوستان،خواستم بگم حال کردید یه سری هم به سایت http://www.fekreparvaz.com بزنید مطالب قشنگی داره
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
تصویر آلبوم از فکرپرواز 2 سال پیش

فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
ابتدا می مردم برای اینکه زود تر از تاتی تاتی به راه رفتن بیفتم.

بعد از آن می مردم برای اینکه زودتر به کودکستان برم.

بعد از آن میمردم برای اینکه زود تر محصل شوم.

بعد از می مردم برای اینکه به دبیرستان برم.

بعد از می مردم برای اینکه وارد دانشگاه شوم.

بعد از می مردم برای اینکه شاغل شوم وحقوق بگیرم.

بعد از می مردم برای اینکه ازدواج کنم و بچه دار شوم.

بعد از می مردم برای اینکه بچه ها بزرگ شوند و به مدرسه بروند.

بعد از می مردم برای اینکه زود بازنشسته شوم.

و حالا لحظه ی مردنم فرا رسیده…

و ناگهان دریافته ام که فراموش کرده بودم زندگی کنم!

(لیندا دومرس هامل)
منبع:کتاب ده قدم تا موفقیت
فکرپرواز
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
چه ها آمد و چه ها رفتند

(*) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ …ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ،تحرک رفت !

(*) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ … ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ!اایدز آمد!!۶۹۷۹

(*) ﺳﻮﺩ زیاد ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ … ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

(*) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ … ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !چاقی و اضافه وزن آمد!

(*) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

(*) ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!چه برسه به نماز شب.،

(*) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ … ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !انفاق رفت!

(*) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ … ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !تعصب آمد.

(*) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ … ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !بی بندوباری آمد!طلاق های عاطفی آمدند.

(*) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ … ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

(*) شبکه های اجتماعی آمدند… ارتباطات تضعیف شدند،اشاعه ی فحشا و شبهه افکنی زیادشد،فرهنگ ایرانی رفت،کلمات ایرانی جای خود را به اصطلاحات لاتین دادند!

کمی بیاندیشیم،دور وبرمون چه خبره؟؟
http://www.fekreparvaz.com
ادامه
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
تصاویر آلبوم از فکرپرواز 2 سال پیش
فکرپرواز  موفقیت , fekreparvaz
برای دانلود لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید
http://www.fekreparvaz.com/?p=870
ادامه