نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
مهربانو , farniya85

مهربانو

 همچو باران باشیم  رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم ...
مهربانو , farniya85

مهربانو

مطالب
مهربانو , farniya85
مهربانو 1 سال پیش
از باد مراا بوی تو آمد امروز... شکرانه ی آن به باد دادم، دل را.... #مولانا ‌‎‌‌‌‎‌‌‌
99
کامنت بنویسید...
حسین , hossinhamzehei
چهارشنبه 1 اسفند ، 11:53
لبخند معاوضه کن با جان شهریار
تا من به شوق این دهم و آن ستانمت
○ شهریار
ادامه
حسین , hossinhamzehei
گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام
یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …!
ادامه
مهربانو , farniya85
دفتر #دی بسته شد
هرورقش خاطره ای شد
درذهن من وتو
خداوندا
از تـو می خواهم
دفتر #بهمن را
بازیباترین رنگ قلمت
برایمان نقاشی کنی
نقشی ازخوبیها وخوشیها
بدون هیچ غم وغصه ای
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 1 سال پیش
من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن ...
کامنت بنویسید...
حسین , hossinhamzehei
دوشنبه 1 بهمن ، 13:09
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 1 سال پیش
مثل " بهمن " بیا .......! به اغوش بکش تمامم را !!!!
مهربانو , farniya85
مهربانو 1 سال پیش
یه لطفى در حقم كن ، لبخند بزن ! !!!
کامنت بنویسید...
پدرام مهرگان , bandar2013
پنجشنبه 22 فروردین ، 21:36
ادامه
حسین , hossinhamzehei
دوشنبه 1 بهمن ، 13:09
ادامه
مهربانو , farniya85
ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ آمد...

ﺩﻭﺭ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ...
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﻻﮎ آدﻣﻬﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ،ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﻮید.. ....

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﺭﻭﺣﺘﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﺷﻮﺩ ...

ﺣﻮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،آنها ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻟﻬﺸﺎﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ می آید...

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﻬﺎﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻋﺸﻖ،ﮔﺮﻡِ ﮔﺮﻡ.....

ادامه