نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
مهربانو , farniya85

مهربانو

 آدم  چقدر خالی ست از خودش وقتی پُر است  از یادِ کسی...  
مهربانو , farniya85

مهربانو

مطالب
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
بردن نامت با دلم همان کاری را می کند که شنیدن نام عید با دل کودکان...
99
کامنت بنویسید...
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 29 اسفند ، 20:32
زیبا
ادامه
محمد عیسی   , eshghbekhoda
شنبه 21 اسفند ، 10:11
فقط بگو یا الله
ادامه
مهربانو , farniya85
گاهی نگاه کوتاه تو ، کار هزاران قلم را انجام میدهد

دلم برای لمس نگاهت ،

ســــــــخـــــــــــت ...

دلتنگی می کند...
ادامه
کامنت بنویسید...
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 29 اسفند ، 20:32
لایک
ادامه
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:31
لایک
ادامه
مهربانو , farniya85
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺵ ...
ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ..
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿسـﺎﺯﺩ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ
ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ هم ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...
ادامه
کامنت بنویسید...
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:31
عالی
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
زندگی ، معلم بی رحمیست ، اول امتحان میکند بعد درس میدهد !!!!!
کامنت بنویسید...
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:31
موافقم
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
دلم به همین " دوست داشتنت " خوش است ؛ بیخیالِ نبودنت ،،،
کامنت بنویسید...
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:31
لایک
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
تنهـــــــــــــــــــــــــا باشـــــــــــــــید ➣ ولـــی تو نیمکـت ذخیـره زندگــی ➣ کســــــــــــــــــــی نباشــــــــــید ➣
کامنت بنویسید...
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:31
عالی
ادامه
مرد آریایی , souryan89
شنبه 14 اسفند ، 21:56
درسته
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
هیچ عاشقی، بیچاره تر از عاشقی نیست؛ که هم گول می خورد هم عشق می دهد هم تنهاست…
کامنت بنویسید...
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 8 اسفند ، 10:58
درسته
ادامه
حبیب دوست طبیعت , 153
میگویند نباید منتظر آدمِ رفته نشست اما ...
من میدانم که یکی از همین شبها برمیگردی
با دسته گلِ نرگس
میگویی : "ببخشید... ترافیک بود"
و من همان جا
همه ی این سالهای انتظار را میبخشم
بگذار بگویند دیوانه ای ؛
میدانم یکی از همین شبها که کلید بیندازم
بوی نرگس پیچیده درون خانه ...
ادامه
کامنت بنویسید...
حبیب دوست طبیعت , 153
شنبه 7 اسفند ، 08:26
ادامه
مهربانو , farniya85
جمعه 6 اسفند ، 12:37
سپاس....
ادامه
مهربانو , farniya85
وقتی که تو نیستی
دنیا چیزی کم دارد
مثل کم داشتنِ یک وزیدن،
یک واژه، یک ماه!

من فکر می کنم در غیاب تو
همه ی خانه های جهان خالیست
همه ی پنجره ها بسته است.

وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!
واقعا
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن
به کدام جانب جهان بگریزم...!
ادامه
کامنت بنویسید...
آرش , arm601
شنبه 21 اسفند ، 00:32
عالی
ادامه
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 8 اسفند ، 10:58
لایک
ادامه
مهربانو , farniya85
رفتنى ها
از اول هم نیامده اند
آنها فقط
گذرشان به تنهایى ما میافتد
و ما خیال میكنیم كه
آمده اند تا بمانند
ما
تاوان این خیالپردازى را
وقتى میپردازیم كه ،
ردِپا و جاى خالیشان
در زندگیمان
حفره اى میشود ،
به بزرگىِ
همه ى دنیا...
ادامه
کامنت بنویسید...
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 8 اسفند ، 10:58
درود
ادامه
مهربانو , farniya85
وقتی که تو نیستی
دنیا چیزی کم دارد
مثل کم داشتنِ یک وزیدن،
یک واژه، یک ماه!

من فکر می کنم در غیاب تو
همه ی خانه های جهان خالیست
همه ی پنجره ها بسته است.

وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!
واقعا
وقتی که تو نیستی
من نمی دانم برای گم و گور شدن
به کدام جانب جهان بگریزم...!
ادامه
کامنت بنویسید...
مرد آریایی , souryan89
یکشنبه 8 اسفند ، 10:59
لایک
ادامه
مهربانو , farniya85
روزها آشوب دلم را با گذر از خیابان های شهر گمراه می کنم!
ولی شب ها خاطراتت مرا ناگهانی در آغوش می گیرند...
ادامه
مهربانو , farniya85
مهربانو 3 سال پیش
او سرسپرده میخواست من دل سپرده بودم...
مهربانو , farniya85
دوستﮐﻪﺑﺎﺷﯽ
ﻓﺮﻗﯽﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ
ﺩﻭﺭﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ
دوستیﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺭﺍﭘﺮﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺣﺮﻑﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺳﮑﻮﺕ
دوستﺑﻮﺩﻥﻟﻔﻆ ظریفی است
ﻧﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ،ﻧﻪ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ها
دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎﺗﻬﺪﯾﺪﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺮﺍﺳﺖ ﯾﺎﺧﺎﻟﯽ
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﺩﺭﻓﮑﺮﺕ،ﺩﺭﻗﻠﺒﺖ،ﺩﺭﻋﻤﻠﺖ
دوستی ﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻧﻪ ﻓﺼﻞ
ﮔﺮه ای ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺩﻧﯿﺎ
ﻣﺮﺍﮐﻪ دوستﺧﻮﺍﻧﺪﯼ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺗﻮ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﯽﺷﻮﯼ ﻫﻤﺴﻔﺮ،ﻫﻢ ﺳﻔﺮﻩ،ﻫﻢ ﮐﺎﺳﻪ،ﻫﻢ ﺣﺮﻑ
باتوهستم ای دوست،همیشه باش...
ادامه
مهربانو , farniya85
حواسم را
پرت کرده ای
آنقدر دور
که دیگر
یادم نیست
تو رفته ای و من
حواسم نیست !
ادامه