نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
فرهاد محمدی , farhadb95

فرهاد محمدی

فرهاد محمدی , farhadb95

فرهاد محمدی

مطالب تصاویر 7
گلشن  , goli_majidi
دل آدما ؛
شیشه نیست که روی آن "هــــــا" کنیم ...
بعد با انگشت یه قلب بکشیم و وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!!
رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی ؛ باید مردونه پاش وایستی ...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
آی نور ک , aynor_k
پنجشنبه 12 بهمن ، 09:32
بسیار زیباست
ادامه
فرهاد محمدی , farhadb95
ذکر روز دوشنبه : یا قاضیَ الحاجات..
ادامه
کامنت بنویسید...
مینا اریایی , shahedehhhhh
دوشنبه 9 بهمن ، 10:07
یا قاضی الحاجات
ادامه
فرهاد محمدی , farhadb95
فرهاد 8 سال پیش
ذکر روز دوشنبه : یا قاضیَ الحاجات..
کامنت بنویسید...
سیــــــــــــب ســـــــــــــرخ , sibe_sorkh6889
دوشنبه 9 بهمن ، 10:03
یا قاضی الحاجات
ادامه
فرهاد محمدی , farhadb95
ذکر روز یکشنبه : یا ذَالجَلالِ و الاِکرام...
ادامه
فرهاد محمدی , farhadb95
فرهاد 8 سال پیش
ذکر روز یکشنبه : یا ذَالجَلالِ و الاِکرام...
کامنت بنویسید...
رهــگــــذر دنــیـــا , b_shakiba
یکشنبه 8 بهمن ، 09:07
یا ذالجلال و الاكرام...
ادامه