شاهین افشاری , farhad6197

شاهین افشاری

 خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم
شاهین افشاری , farhad6197

شاهین افشاری

مطالب
شاهین افشاری , farhad6197
شاهین 9 سال پیش
دل ز تن بردی و در جانی هنوز / دردها دارم تو درمانی هنوز / ملک دل کردی خراب از تیغ ناز / اندر این ویرانه سامانی هنوز . . .
99
  کامنت بنویسید...
  سپیده س , sepideh1568
  چهارشنبه 26 مرداد ، 04:43
  لطفا این را حتما ببینید خیلی جالبه
  http://eu1.ir/yz2
  ادامه
  شاهین افشاری , farhad6197
  شاهین 9 سال پیش
  دل ز تن بردی و در جانی هنوز / دردها دارم تو درمانی هنوز   ملک دل کردی خراب از تیغ ناز / اندر این ویرانه  سامانی  هنوز . . .
  شاهین افشاری , farhad6197
  شاهین 9 سال پیش
  کیست این غربت زده را یاد کند ، دل غربت زده را شاد کند ، من نوشتم این سخن از بهر دوست ، تا بداند این دلم در یاد اوست
  شاهین افشاری , farhad6197
  شاهین 9 سال پیش
  اونی که دوسش داشتم رفت ... منو تنها گذاشت .
  شاهین افشاری , farhad6197
  شاهین 9 سال پیش
  مهران چرا رفتی و منو تنها گذاشتی مگه من ازت چی می خواستم