نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1

دنــیرآ ملکه عشق

 یادش  بخیر یک زمانی  تو  دوران مدرسه    زنگ  بیکاری  داشتیم  
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1

دنــیرآ ملکه عشق

مطالب
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
تا شقایق هست زندگی باید کنم؟
یا که شبدر در تاقچه بگذارم؟
یا که آزادی یک کرکس را بر بند اسارت بکشم؟
تا که باور بکنی جور دیگر دیدم؟
باور کن ...
با شقایق می توان هر شب مُرد و سحرگه چو غنچه شکفت!
می توانی چو شبدر به هیچ انگاشته شوی و باشی! سبز و شاداب و رها!
یا که چون کرکس منفور شوی لیک هیچ بندی به پایت ندهی! آزادی به بهای زشتی!
باور کن جور دیگر دیدم!
لیک با هر دیدی مرگ یک کودک قحطی زده زیبا نیست!
باز با هر دیدی حراج کلیه یک بچه زیبا نیست! هر چند که جان می دهد به فردی دگر!
باورم کن جور دیگر دیدم!!! لیک این دید هیچ زیبا نیست!!!
هیچ زیبا نیست!
هیچ!
ادامه
99
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم و تو تنها قرار زندگیم باشی،
از هر چه قرار است غیر از تو باشد، گذشتم.
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
دیوانه دنیای خودش را می شناسد
امروز و فردای خودش را می شناسد

بعد از هزاران سال رسم عشق‏بازی
دیگر خودش جای خودش را می‏شناسد

دیوانه مثل ماهی زندانی تنگ
آغوش دریای خودش را می‏شناسد

حتی اگر چشم تماشا را بگیرند
او دست لیلای خودش را می‏شناسد

دیوانه و انکاردل؟! این نادرست است
او عشق زیبای خودش را می‏شناسد

او خوب می‏داند چه می خواهد بگوید
شاعر غزل های خودش را می شناسد

این حرف ها را پای من نگذار ای عشق
دیوانه امضای خودش را می شناسد
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
منم آن شکسته سـازی کـه تــــوام نمی نــــوازی

که فغــــان کنم ز دستی ، که گسسته تـــــار ما را ...
سیمین بهبهانی

ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
من دل به زیبایی به خوبی می‌سپارم
دینم این است...
من مهربانی را ستایش می‌کنم
آیینم این است...
من رنج ها را با صبوری می‌پذیرم
من زندگی را دوست دارم
انسان و باران و چمن را می‌ستایم
انسان و باران و چمن را می‌سرایم
در این گذرگاه...
بگذار خود را گم کنم در عشق ، در عشق
بگذار از این ره بگذرم با دوست ، با دوست
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
کلوب ازدواج 4 سال پیش
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
کلوب ازدواج 4 سال پیش
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
زندگی شاید
آن لحظه ی مسدودیست
که نگاه من...
در نی نی چشمان تو...
خود را ویران می سازد
و در این حسی است...
که به اندازه یک تنهایست
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
• هر که باران باشد
• روی چشم همه ی پنجره ها جا دارد ...
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
در انتهای هر سفر
در آیینه
دار و ندار خویش را مرور می کنم
این خاک تیره این زمین
پاپوش پای خسته ام
این سقف کوتاه آسمان
سرپوش چشم بسته ام
اما خدای دل
در آخرین سفر
در آیینه به جز دو بیکرانه کران
به جز زمین و آسمان
چیزی نمانده است
گم گشته ام، کجا
ندیده ای مرا؟!

ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
به دریا می زنم! شاید به سوی ساحلی دیگر
مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر
من از روزی که دل بستم به چشمان تو می دیدم
که چشمان تو می افتند دنبال دلی دیگر
به هر کس دل ببندم بعد از این خود نیز می دانم
به جز اندوه دل کندن ندارد حاصلی دیگر
من از آغاز در خاکم نَمی از عشق می بینم
مرا می ساختند ای کاش، از آب و گِلی دیگر
طوافم لحظه دیدار چشمان تو باطل شد
من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگر
به دنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم
مگر بیدار سازد غافلی را، غافلی دیگر

ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
بگذار شیطنت عشق
چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید
هر چند معنی آن جز رنج و پریشانی نباشد.
اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل نکن

«دکتر علی شریعتی»
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
کلوب ازدواج 4 سال پیش
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
کلوب ازدواج 4 سال پیش
ادامه
دنــیرآ ملکه عشق  , esrar1
کلوب ازدواج 4 سال پیش
ادامه