نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عـــلـــــی  جان , emperor_17

عـــلـــــی جان

                                     ******************** لطفا کمتر صحبت کنید و از ماسک استفاده نمایید **********************
عـــلـــــی  جان , emperor_17

عـــلـــــی جان

مطالب
عـــلـــــی  جان , emperor_17
در مکتب خانه های قدیم فقط آموزش خواندن برای دختران مجاز بوده و دختران نباید نوشتن یاد میگرفتن!

و معروف بوده «دختر، مشق که بلد شد، کاغذ پرانی می‌کند» یعنی نامه عاشقانه مینویسد!
ادامه
99
عـــلـــــی  جان , emperor_17
تو پرنــده ی رهـــا از دل دیـــوونه ی من بـــاش
اگه برگشـــتی بمون و مرهــم شونــه ی من باش
هرجا باشـــی واســه مـن قشنگترین قصــر بلوره
اولـــین و آخرین "شاهزاده ی" خونـه ی من باش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
***********
تو همانی که دلم لک زده آغوشش را
گرمی و حُرم تن و هر نفس جوشش را
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
" توهمانی که دلم لک زده لبخندش را "
توهمانی که نداریم همانندش را
توهمانی که روم راه خوشایندش را
را اضافیست! تو آنی که بخواهندش را ...
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
هیچوقت نگفتم من خیلی عالیم، من فقط یاد گرفتم که با ارزش تر از اینم که بازیچه بشم .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
بدترین اشتباهی که میتوانی مرتکب شوی
این است، که از کسی که واقعا ایستاد و منتظرت ماند بگذری .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
اگر این قدرت را داشتی که ذهن ادم های اطرافت را بخوانی ، بیش از نیمی از آنها را از دست میدادی .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
آدم یا نباید تو زندگیه یکی باشه یا اگه بود ؛ دقیقا وسطش باشه!
هیچ وقت با توی حاشیه بودن
خودتونو تحقیر نکنید .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
خیلی از بازنده‌ها کسانی هستند که زمانی دست کشیدند که نفهمیدند چقدر نزدیک به رسیدن به موفقیت هستند .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
حقیقت اینه که بعضی آدما کاری که براشون میکنی رو دوست دارن، نه تو رو .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
قبل از اینکه جواب بدی خوب فکر کن، چرا که سکوت تو فراموش میشه اما جوابت همیشه در خاطر میمونه .

ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
بیشتر وقتها فرصت ها درست رو به روی ما هستن این ما هستیم که از ریسک کردن میترسیم .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
اگه ادم ها دارن سعى میكنن بكشنت پایین، فقط معنیش اینه كه ازشون بالاترى .
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
وقتی پشت سرم حرف میزنی خوشحال میشم چون با اینکه برام بی‌ارزشی و تو زندگیم نیستی اما قسمت اعظم ذهنت درگیر منه .
ادامه