نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عـــلـــــی  جان , emperor_17

عـــلـــــی جان

                                     ******************** لطفا کمتر صحبت کنید و از ماسک استفاده نمایید **********************
عـــلـــــی  جان , emperor_17

عـــلـــــی جان

مطالب
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
99
عـــلـــــی  جان , emperor_17
دختری ک ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﻪ میگن:
ﺧﺮﺍﺑﻪ ++++++
ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ,
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺎ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﯿﺮﻗﺼﻪ،
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺗﻮﻋﺮﻭﺳﯽ ﯾﺎﻭﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ (ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ )
ﺧﺮﺍﺑﻪ ++++++
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
ﺧﺮﺍﺑﻪ +++++
ﺧﺮﺍﺑـــــــــــــﻪ ﺁﻗﺎ , ﺧﺮﺍﺑــــــــــﻪ , ﺑﻪ ﻣﻮﻻ ﻗﺴﻢ ﺧــــــﺮﺍﺑﻪ
++++
, ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧــﻪ !... ﻓﮑﺮ ﺗــــﻮ ﺧﺮﺍﺑﻪ+++
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺕ ﮐﺜﯿﻔﻪ , ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ،
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻢ , ﺑﺒﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ , ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﺵ !..
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻨﻪ ﺭﮔﺖ ﻗﻠﭙﯽ
ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺎﻻ !!!...
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﻔﺘﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ...
ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ , ﺧﺮﺍﺏ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﺕ
ﻧﯿﺴﺖ ....اره
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
میگن سه موقع دعا بر آورده میشه:
یکی وقت غـــــروب ( همون که غم انگیزه)
یکیم زیر بارون (همون که اشک چشمارو نمیشه دید)
یکیم وقتی دلی میشکنه ( همون که فراموشت نمیشه)
من وقت غـــروب زیر بارون با دلی شکسته دعا کردم.
خدایا دله کسی نشکنه
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
سالنو برای همگیتون پیشا پیش مبارک
سر سفر ه 7 سین این حقیر رو فراموش نکنین
همیشه تندرست و سالم باشین به لطف ایزد منان
دوستتان دارم
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
دوشیزه مکرمه پاکدامن
مورد داشتیم عاقد سر سفره عقد گفته:

دوشیزه مکرمه پاکدامن

دوستای عروس از خنده زمین گاز میگرفتنیه وضعی بوده ها
ادامه
8
1
3
فرامرز , faramarz_52
یکشنبه 28 بهمن ، 13:02
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
مثانه چیست؟
.
.
.
عضوی است در بدن ک منتظره آدم دراز بکشه،
پتو خوب گرم بشه،
بعد اعلام تکمیل ظرفیت کنه. {-7-}
ادامه
9
1
2
فرامرز , faramarz_52
یکشنبه 28 بهمن ، 13:02
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
عشق چیزی است که تورا به یاد من میاورد .....

و تو آن را درک میکنی چووووون .......

تو خود آن عشقی ....

که من را به یاد خودم می آوری ....

پس ای عشق .......

تا آخرین ....

غروب دنیا ....

دوستت دارم و با تو خواهم بود .....

سکوتم
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
اگر رنج می کشی به خاطر خودت است ، اگر احساس سعادت و خوشبختی می کنی ، به خاطر خودت است ، هیچ کس مسئول نمی باشد
تو بهشت و جهنم خودت هستی ...
ادامه
16
3
4
 , 0075382709
جمعه 26 بهمن ، 23:04
E
K
I
L
ادامه
دریا آبی , shadi868
چهارشنبه 22 مهر ، 11:47
L1
ادامه
دریای عشق , prophet1355
سه شنبه 21 مهر ، 14:33
لااااااااااااااایک
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه
عـــلـــــی  جان , emperor_17
5 سال پیش
ادامه