نرم افزار اندروید کلوب
نسترن بانو , elitanha1

نسترن بانو

 چه دردی بیش از اینکه دردم را نمیدانی
نسترن بانو , elitanha1

نسترن بانو

مطالب
نسترن بانو , elitanha1
خدایااااااااااا از گناهانم بگذر همانگونه که از ارزوهایم گذشتی...
ادامه
99
کامنت بنویسید...
فرهاد اذرنیا , sadsad990
دوشنبه 18 فروردین ، 12:03
لایک
ادامه
کرم  , mardetanhayeshab_1368
دوشنبه 11 فروردین ، 22:20
20
ادامه
نسترن بانو , elitanha1
این روز ها برد با کسی است که بی رحم باشد.از دلت که مایه بگذاری سوخته ای
ادامه
کامنت بنویسید...
مهدی  , mehdi_b2000
دوشنبه 4 فروردین ، 22:25
واقعا.......
ادامه
حامد بیانی نام ها زیاد مهم نیس  , tomas68
جمعه 1 فروردین ، 11:34
ادامه
بهزاد بستی زاده , behzad_m_1365
سه شنبه 6 اسفند ، 19:55
ادامه
نسترن بانو , elitanha1
همیشه دلتنگی بخاطر نبودن کسی نیس.بخاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیس
ادامه
کامنت بنویسید...
حامد بیانی نام ها زیاد مهم نیس  , tomas68
جمعه 1 فروردین ، 11:35
لایککککک
ادامه
مهدی  , mehdi_b2000
پنجشنبه 29 اسفند ، 21:09
لاییییییییییییییییییییییییییییییییییییک
ادامه
بهزاد بستی زاده , behzad_m_1365
پنجشنبه 1 اسفند ، 20:21
ادامه