وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir

وب سایت اطلاع رسانی روستای ایور

وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir

وب سایت اطلاع رسانی روستای ایور

مطالبدوستان 3
وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir

+ مراسم عزاداری عاشورا و مراسم ایینی حیدر علی در روستای هدف گردشگری ایور
+ عکاس: امیر ذاکری
+ ارسال : مهدی ذاکری ایوری
منبع : اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ادامه
99
وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir
وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir
وب سایت اطلاع رسانی  روستای ایور , eivar.ir
محرم روستای ایور
ادامه