دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

 وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد. . .
دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

مطالب
دکتر علی امین , e_gharib
امام علی علیه السلام:

اندوه،
نیمی از پیری است.

◄تحف العقول؛ صفحه ۲۱۴
ادامه
99
دکتر علی امین , e_gharib
ظلم به شهید بهشتی بالاتر از این که
رئیس دولت، مرام او را تحریف و مصادره به مطلوب کند،

حال آن که 2 ماه قبل،
برخورد 38 سال گذشته با قاتلان او و 17 هزار ایرانی قربانی ترور را تخطئه کرد؟!

ادامه