دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

 وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می خواهد ببارد. . .
دکتر علی امین , e_gharib

دکتر علی امین

مطالب
دکتر علی امین , e_gharib
دکتر علی 9 سال پیش
درست است که سکوت بالاترین فریاد هاست... از بس که فریاد زدی گوشام کر شدن
99