امیر ایرانمنش , dyako_182000

امیر ایرانمنش

 سلام
امیر ایرانمنش , dyako_182000

امیر ایرانمنش

مطالب تصاویر 12دوستان 12
امیر ایرانمنش , dyako_182000
امیر 2 سال پیش
سلام
99
امیر ایرانمنش , dyako_182000
امیر 3 سال پیش
ببخشید این کار رو انجام دادم که حذف عضویت کنم چون چند روز حذف عضویت زدم قبول نکردن
امیر ایرانمنش , dyako_182000
3 سال پیش
http://www.cloob.com/pumaclub
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
3 سال پیش
[IMG]http://www.irfreeup.com/di-U346.png[/IMG]
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
اساسا ، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند.
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
اینکه موبایل نداره و کاپشن گرم تنش نیست، زیاد غم انگیز نیست ...
دردناکش اینجاست که
حتی اون صندلی رو حق خودش نمیدونه !
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
جهت به پایان رساندن یک طرح تحقیقاتی نیازمند یک دانشجو ممتاز ترم اخر یا یک ماما نیازمندم
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
این نوجوان ۱۴ ساله ایرانی‌ اهل اصفهان است . . .
احتیاج به انسانیت شما دارد اگر می‌توانید در حد خود کمک کنید

ﺭﺳﻮﻝ 14 ﺳﺎﻟﺸﻪ و ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺭﺳﻮﻝ قربانی اﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺷﺪﻩ , ﻗﻮﻝ ﺩاﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺠﻨﮕﻪ و شکستش ﺑﺪﻩ ، ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ اﺯ ماه ها اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﻣﻐﺰ استخوانش ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ 90% ﺑﺎ ﺭﺳﻮﻝ همخوانی داره ﻭﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ , ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 150 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، ﺭﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺪﻙ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻆﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
اﻣﺎ ﻧﻪ ...
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺸﻪ و ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻥ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ اﺳﺖ , ﺧﻴﻠﻲ ﺭاﺣﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ , ﺑﺪﻭﻧﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ و پست مجدد کردن ، ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎﺩﻩ و ﺭاﺣﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺭ
ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﻭﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬاﺭﻳﺪ !

" ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ "
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺪﺭ ﺭﺳﻮﻝ :
۰۹۱۳۸۰۵۴۸۰۱
شماره حساب : ۹۸۸۱-۲۹۱۶-۹۹۱۸-۶۰۳۷ بانک ملی - خانم فخرالسادات شریفی ( مادر رسول )

دوستان عزیز تا این ساعت مبلغ 34 میلیون تومان به حساب بانکی‌ مادر رسول قربانی واریز گردیده شده
حتی اگر 5000 نفر این پست رو ببینن و هر کدوم 10000 تومان به حساب واریز کنن میشه 50 میلیون تومان ، واقعا این روز ها 10000 تومان یک وعده غذا هم نمیشه
اگر توانایی کمک مالی ندارید لطفا با پست مجدد کردن به اشتراک بذارید . . .
حداقل با پست مجدد کردن یه کمک اندکی کرده باشید . . .
ادامه
امیر ایرانمنش , dyako_182000
امیر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
امیر ایرانمنش , dyako_182000
امیر 4 سال پیش
سلاممممممممممممممممم
امیر ایرانمنش , dyako_182000
امیر 5 سال پیش
دوستان گل من میخوام حذف عضویت بزنم کسی کروب میخواد؟
  کامنت بنویسید...
  ترنم رادمنش , taranomradmanesh
  چهارشنبه 6 فروردین ، 11:29
  چرا حذف عضویت بزنی؟؟؟
  ادامه
  امیر ایرانمنش , dyako_182000
  ﺩﺧﺘﺮه دیروز بهم ﭘﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ :
  ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ ﺗﻮ آﻟﺒﻮﻣﺘﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗﻪ؟
  ﮔﻔﺘﻢ: آﺭﻩ
  ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ !!
  ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ
  ﮔﻔﺖ :ﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ!! :|
  ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ..!!
  ﺩﺧﺘﺮﻩ :ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ عاﺧﻪ ........ ؟!!
  ﯾَﻨﯽ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﭘﺎﮐتونم :))))
  ادامه
  امیر ایرانمنش , dyako_182000
  امیر 5 سال پیش
  مخاطب نداشته باشی خودش یه حالی داره