نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi

مهـــــــدی گودرزی

 میگذره ...  ولی ...  ردش میمونه ..
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi

مهـــــــدی گودرزی

مطالب
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
دروغ میگـویند که
مغـــز فــرمانده است.
دل که بگـیرد
مغـز هرچقدر هم
که فـــرمان دهد
تا دل رضـــایتـ نـدهد
هیچ چیز درست
نــمیشود که نـمیشود.
نــه دستیـ حرکتـ مـیکند
و نـــه کاری از پیـــش میرود
دلـت که پا بـــه پایت باشد
مغــز که مغـز است
خدا هم برای
خوب شدن حالـت
پا در میـانی میکـند...
ادامه
99
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
✘ﺑـــﺒﯿــﻦ رَفـــیـق
ﻭﻗﺘـی ﺗــﻮ ﺟــﯿﺒﺖ
ﭘــﻮﻝ ﻧَﺒـﺎﺷــﻪ

ﻗﺼـﺎﺑے ﺳَـــﺮﻩ ڪــﻮﭼــه اَم
ﺑﻬﺖﺩِﻝ ﻧﻤـﯿﺪﻩ

ﭼِﻪ ﺑـﺮﺳﻪ ﺑه عشقت و دوستاتـــــ

:-)
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
هـــــــــیچکس بــــه یــــــــــادم✔ نیستــــــــــــــ همیــــن کــــــــه ازدنـــــیا بـــــــرم زیـــــــر عـــــکسم مینــــــــویسن همیــشه بــــه یــــادتیم...
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
✘ﮔـﺎﻫــے

اینـقد

خــــــــــستهـ

میشـــــے

کـــــه خستگیتـــــ

در نمیشـــــه

✘ ﺩَﺭﺩ ﻣﯿﺸـــﻪ...
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
دریای خیالت
خاطرم را
می خنداند
و من به پاسِ بودن هایی
که برای ماندن
به قلاب هیچ سئوالی
دل نمی بندند،
موجها را میشمارم
تا یاد بگیرم
فانوسِ بعضی ها
همیشه پر از مهربانی است
ادامه
کامنت بنویسید...
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
دوشنبه 12 خرداد ، 12:35
سلام مچکر
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
شنبه 16 دی ، 16:25
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
اوووووج
عشقو ڪسے
میفهمہ ڪہ
با پهن ڪردن
*سجادش*
بہ نفس نفس
بیفتہ!
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
میـــون کـــلی آدمـ
مــن تـورو انتــخابــ کردمـ
یهــویی بــه دلمــ نـشسـتیـ
شــدی عشقـــِ زنــدگیــم
الــان اونــقد بهــت وابســتم
کــه اگــه نباشــی میمــیرمـ
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
✘دَردهایِ مـَــرا اگَر بِخواهی هَم نِمیتوانی بِخوانــی...!✘ ✔اینـــجا دَردهــــایِ مـَــرا با خُودکارِ سِفیــد نِـوِشـــتِه اَند...!✔ ✘بایــد روزِگارَت ســـــیاه باشـَد کِـه هـــــ َـمدَردِ"مـَــ ـن"باشـــــی...!✘
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
اَگـہِ مـانْدهِْ گـارے نــَْـْداریْْـْـْد یـادِگـارے نَـزاریْـْـْـْـْد بخٌدا دَرْدْ داره
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
یادت همانند قصه ی تلخ سیگارم هست که سالهاست میگویم این نخ آخر است...
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
زمانه عوض شده !!! رفاقتهم لباس معرفتشو با منفعت عوض کرده
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
ﺗﻘﺼﯿــــﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻤﺎﻧﯽ ، ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﭙﺮﺳﻢ ...
ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﺎ ﺧﺎﻃـــــــﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ... ؟ ! ؟
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــــــــﻪ ...
ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ هم ﻧﻤﻴﺮﻩ ﺭﻓﺘــــﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ ....
ادامه
مهـــــــدی گودرزی , dhrizi
. یکی قشنگیه منظره را می بینه یکی کثیفی پنجره را این توئی که تصمیم میگیری چی ببینی.....
ادامه