نرم افزار اندروید کلوب
دلارام  , delaram09903

دلارام

 آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند
دلارام  , delaram09903

دلارام

مطالب تصاویر 21دوستان 18
دلارام  , delaram09903
گویند کسان بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

ادامه
99
دلارام  , delaram09903
ﭼﻮﺏ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺋﯿﺴﺖ
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ، ﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ !

ﯾﮏ ﺷﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻐﺾ ﻧﻔﺴﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﯿﺼﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻭ ﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﻐﺾ ﺷﺪﯼ، ﻭ ﺩﻟﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﯼ

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ﺑﻐﺾ، ﭘﺎﭘﯽ ﺍﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺴﺖ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ
ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﺤﺾ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﺍﻩ
ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ
ﺁﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭼﻮﺏ ﺧﺪﺍست

ادامه
دلارام  , delaram09903
حرف حساب روز:
‌‌ قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش ،
به همان تلخ بودنش است ،

وقتی میخوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم ،امامی گوییم چسبید …
زندگی هم روزهای تلخش بد نیست ،
مثل قهوه می ماند …
تلخ است....اما.....لذت بخش …
تلخی هایش را تحویل نگیر …
بخند و بگو عجب طعمـــی
عاشق اگر می شوید،
عاشق رفتار آدم ها نشوید.

آدمهاگاهی حالشان خوبست،گاهی بد.

رفتارشان متأثر از حالشان است.
عاشق افکارشان شوید.

افکار حتی در بدترین حال آدم ها هم
تغییر نمی کند ...
ادامه
دلارام  , delaram09903
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز ..
ادامه
کامنت بنویسید...
دلارام  , delaram09903
پنجشنبه 2 آبان ، 19:42
:-)
ادامه
حامد  , man.12
پنجشنبه 2 آبان ، 19:40
لایک
ادامه