نرم افزار اندروید کلوب
دلارام  , delaram09903

دلارام

 آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند
دلارام  , delaram09903

دلارام

مطالب تصاویر 21دوستان 18
دلارام  , delaram09903
من خــــــــــــودم یه پـــــا واگیـــــرم ........ بپا حالتــــو نگیــــــرم!!!!
دوست عزیز;-)
ادامه
99
دلارام  , delaram09903
اشــــتباه مــی کــنند.... بــعــضیـــها کــه اشـــتباه نمـــی کننـــد !!

بـــاید راه افتــــاد ...

رفتــــن هیــــچ ربــــــطی بـــه رسیــــدن نــــدارد ...
ادامه
دلارام  , delaram09903
خدا مرا از بهشت راند، از زمین ترساند
شما مرا از زمین راندید و از خدا ترساندید
من اینک در کنار شیطان آرام گرفته ام که نه مرا از خویش میراند و نه از هیچ میترساند 
ادامه