حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2

حمید درویشی شاهکلائی

 برگردید به قرآن كریم، بهانه درست نكنید كه اسباب این بشود كه شما همه به انزوا كشیده بشوید
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2

حمید درویشی شاهکلائی

مطالب تصاویر 13دوستان 133
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
كتاب جدید حمید داوودآبادی،‌ نویسنده دفاع مقدس با عنوان «از معراج برگشتگان» منتشر نشد!!!
ادامه
99
کامنت بنویسید...
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
دوشنبه 4 بهمن ، 20:57
جهت اطلاعات بیشتر http://pavaraqi.ir/post/301 را بخوانید
ادامه
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
امام خامنه ای : از بیداری شما میترسند
               
ادامه
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
حمید 8 سال پیش
برگردید به قرآن كریم، بهانه درست نكنید كه اسباب این بشود كه شما همه به انزوا كشیده بشوید
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
حمید 8 سال پیش
sms blast activity
انشاءالله امسال 22 بهمن "مبارک" نباشد!
حمید درویشی شاهکلائی , darvishie2
حمید 8 سال پیش
صبح اربعین،‌ مراسم هیات میثاق دانشگاه امام صادق در بیت رهبری، با مداحی برادر میثم مطیعی