نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سعید درفش کاویان , como

سعید درفش کاویان

 چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کز آن گل کاغذین روید.
سعید درفش کاویان , como

سعید درفش کاویان

مطالب
سعید درفش کاویان , como
سعید 11 سال پیش
از بخت یاری ماست شاید... که آنچه می خواهیم یا به دست نمی آید... یا از دست می گریزد
99
سعید درفش کاویان , como
سعید 11 سال پیش
روزت را در یاب! با آن مُدرا کُن! این روز از آنِ توست؛ بیست و چهار ساعتِ کامل
سعید درفش کاویان , como
سعید 11 سال پیش
گویند که ماه رمضان گشت پدید/ منبعد به گرد باده نتوان گردید/ در آخر شعبان بخورم چندان می/ که اندر رمضان مست بیفتم تا عید
سعید درفش کاویان , como
سعید 11 سال پیش
قاصدک! هان چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟