مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

 خلق را تقلیددشان بر باد داد   ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

مطالب
مصطفی  پرشین , classic2011
مصطفی 3 سال پیش
خلق را تقلیددشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
99
کامنت بنویسید...
محمد عیسی     , eshghbekhoda
چهارشنبه 4 اسفند ، 10:42
فقط بگو یا الله
ادامه
مصطفی  پرشین , classic2011
مصطفی 3 سال پیش
00000000000000000000000000