مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

 خلق را تقلیددشان بر باد داد   ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
مصطفی  پرشین , classic2011

مصطفی پرشین

مطالب
مصطفی  پرشین , classic2011
مصطفی 5 سال پیش
باران که می بارد ، همه پرنده ها به دنبال سرپناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن ، بالاتر از ابرها پرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را
99