نرم افزار اندروید کلوب
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

 تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیتان چگونه معنا میشود! من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنم. عیدتون مبارک
فیلیا    ش , bito07

فیلیا ش

مطالبدوستان 16
فیلیا    ش , bito07
فیلیا 2 ماه پیش
تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیتان چگونه معنا میشود! من در سال نو آن بهترین را برایتان آرزو میکنم. عیدتون مبارک
99
کامنت بنویسید...
 , ehsanazimi26
چهارشنبه 20 فروردین ، 22:17
سال خوبی داشته باشید
ادامه
میثم , 941203107
چهارشنبه 20 فروردین ، 16:57
عید شمام مبارک
ادامه
فیلیا    ش , bito07
دوشنبه 18 فروردین ، 22:43
خیلی ممنون
ادامه
فیلیا    ش , bito07
3 ماه پیش
گوش هایت را به همه بسپار،اما صدایت را به عده ای معدود
ادامه
کامنت بنویسید...
فیلیا    ش , bito07
شنبه 3 خرداد ، 23:49
ممنون
ادامه
آبتین خ , abtin57
شنبه 3 خرداد ، 23:48
لایک
ادامه
نیما   , r_n_329
شنبه 3 خرداد ، 23:34
از همه بشنو و یک شنونده داشته باش
ادامه
فیلیا    ش , bito07
"عشق" عینک سبزی است که باآن،انسان؛ کاه را یونجه می بیند...!
ادامه
کامنت بنویسید...
رهام قشقایی , iranahwaz
یکشنبه 11 خرداد ، 15:54
++++
ادامه
حامد الهی , general3939
یکشنبه 4 خرداد ، 02:08
افرین
ادامه
نیما   , r_n_329
شنبه 3 خرداد ، 23:34
عالی گفتی
لایکککککککککککککککک
ادامه
فیلیا    ش , bito07
با عاشق شدن کودک باقی خواهی ماند وباعروج درعشق به بلوغ دست خواهی یافت.هیچ چیزبیشترازتنهایی رنج آور نیست.
امامشکل این است که ایجادهرپیوندی از روی ترس از تنهایی آزمون مبارکی نخواهدبود.
چون دیگری نیزبه همین انگیزه به توپیوسته است
ادامه
کامنت بنویسید...
فیلیا    ش , bito07
فیلیا 3 ماه پیش
سکوت، هنر بزرگ گفت وگو است.
فیلیا    ش , bito07
خوشبخت ترین زوج ها هیچ گاه شخصیتشان یکسان نیست....... آنها بهترین درک را از تفاوت های همدیگردارند
ادامه
فیلیا    ش , bito07
سکه ها همیشه سروصدا می کنند...
اما پولهای کاغذی همواره ساکتند
پس وقتی ارزش شما زیاد می شود ساکت و فروتن باقی بمانید
ادامه
کامنت بنویسید...
 , wellcom12
دوشنبه 11 فروردین ، 20:13
سکوت ها صداهای پنهان هستن
ادامه
فیلیا    ش , bito07
هرکس به قدرخویش گرفتارمحنت است------- کس را نداده اند برات مسلمی
ادامه
فیلیا    ش , bito07
بکوش تابیشترلحظات زندگی را با سکوت ولبخندپرکنی،چرا که اگربگویی،بی گمان خواهی شنیدواگربشنوی،بی گمان خواهی گفت و این چرخه ی معیوب برای همیشه ادامه خواهدیافت
ادامه
کامنت بنویسید...
رهام قشقایی , iranahwaz
یکشنبه 11 خرداد ، 15:55
+++++++
ادامه
حامد الهی , general3939
یکشنبه 4 خرداد ، 02:08
صد افرین
ادامه
فیلیا    ش , bito07
پنجشنبه 7 فروردین ، 01:38
ممنون
ادامه
فیلیا    ش , bito07
فیلیا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
شهر : آذربایجان-شرقی

فیلیا    ش , bito07
فیلیا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 7 ماه پیش
وضعيت تاهل : مجرد

کشور :

شهر :

تحصيلات : فوق ليسانس