غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
شغل : هومیوپاتیست و روان شناس

تحصيلات : فوق ليسانس

99