غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
با سلام

باطلاع كلیه علاقمندان طب هومیوپاتی می رساند كه كلاس هومیوپاتی دكتر مسعود ناصری بزودی در تبریز برگزار خواهد شد جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 09144136909 تماس حاصل فرمایید.

ادامه
99
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
با سلام

باطلاع كلیه علاقمندان طب هومیوپاتی می رساند كه كلاس هومیوپاتی دكتر مسعود ناصری بزودی در تبریز برگزار خواهد شد جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 09144136909 تماس حاصل فرمایید.

ادامه
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
با سلام

باطلاع كلیه علاقمندان طب هومیوپاتی می رساند كه كلاس هومیوپاتی دكتر مسعود ناصری بزودی در تبریز برگزار خواهد شد جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره 09144136909 تماس حاصل فرمایید.

ادامه
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر 6 سال پیش
هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . www.azar-homeopathy.ir
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر 6 سال پیش
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
6 سال پیش
www.azar-homeopathy.ir
ادامه