غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

 تلخ است ،  همه فکر کنند سرت شلوغ است ،  و تنها خودت بدانی چقدر  تنـــهایی .. .
غضنفر قاسمی آذر , azar11us

غضنفر قاسمی آذر

مطالب تصاویر 15دوستان 219
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر 10 سال پیش
جهان انسان شد و انسان جهانی از این پـاكیــزه تـر نـبود كــلامــی
99
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر 10 سال پیش
فرا رسیدن سال نو و روز رستاخیز طبیعت بر همه شما مبارك باد
غضنفر قاسمی آذر , azar11us
غضنفر 10 سال پیش
یا من اسمه دو1 و ذكره شفا