آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm

آیلین آنا و آتاسی قیزی

 به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد.....
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm

آیلین آنا و آتاسی قیزی

مطالب
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
سالها میگذرد...جز تو کسی نیست مرا...
99
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
پرانتز باز(دوستت دارم... پرانتز را نبستم.بگذار این حقیقت تا ابد جریان یابد.
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
رنجیده اند از سرما دستانم!اما...اعتماد می کنم به آفتاب نگاهت ، ای باور روشن!
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
زندگی تلخ ترین خواب من است،خسته ام خسته از این خواب بلند...
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
شبیه تر به کلمه اندوهم...شبیه به این زمستانم "بی تو"
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
غم... دانه دانه روی گونه هایم می افتد؛آری شور است طعم نبودنت...
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
ما را قلبی بهاری بس است در این سرمای جانکاه...
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
درسرزمینی که ابرها می آیند اما باران نمی آید بی شک ظلم بیداد می کند...
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
خواب خود بشکن،وقت بیداریست....
آیلین آنا و آتاسی قیزی , aylinm
آیلین 8 سال پیش
خدایا مرا ببخش اگر ماهی قلبم برخلاف جریان رود توست.مرا ببخش اگر مترسک باغچه قلبم،ایمانم را،پرواز داده. اگر تو را در میان خوشه های قلبم پنهان