آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s

آتوسا مستعار پاینده

 باز باران  . . . با بهانه . . .! میچکد بر روی شیشه . .  با سر انگشتان خیسش نقش میکشد همیشه . . .!!!
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s

آتوسا مستعار پاینده

مطالب
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
سال نو همه دوستای گلم پیشاپیش مبارک
99
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
تو را آرزو نخواهم کرد ... هیچوقت !!! ... تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی ! ... با دل خود ! نه با آرزوی من !!! ...
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
هیچوقت کسی رو مجبور به دوست داشتن خودت نکن ! بلکه سعی کن کاری کنی که محبوب دیگران بشی ...
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
بخند ؛ اما سرمایه خنده ات گریه دیگری نباشد ...
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
در آن نفس که بمیرم ... در آرزوی تو باشم ... بدان امید دهم جان ... که خاک کوی تو باشم ...
آتوسا مستعار پاینده , atoosa_s
دوست های واقعی مثل صبح می مونن ... نمیشه تموم روز داشتشون ولی مطمئنی که فردا،هفته ی بعد،ماه بعد،سال بعد...تا ابد هستن